Redactie - 30 april 2011

ICT Barometer: Stabiele groei of kortstondige opleving?


Het ICT-budget lijkt een positieve trend te hebben ingezet, na een continue daling sinds november 2008 en met een dieptepunt in juni 2009. De Ernst & Young ICT Barometer toont dat de 600 ondervraagden een duidelijke stijging verwachten in de ICT-bestedingen voor de komende 12 maanden. De belangrijkste redenen voor de te verwachte groei van het ICT-budget zijn onder meer een aantrekkende markt en bedrijfsgroei, hetgeen leidt tot meer personeel en dus meer ICT- gebruikers.

Een andere reden voor de stijging van het te verwachte ICT-budget is de toename van investeringen in online oplossingen, websites en social media. De ondervraagden voorzien uitgaven voor softwarelicenties, servers/netwerk/infrastructuur en telecomvoorzieningen zoals dataverkeer, telefonie en mobiele communicatie. De uitgaven waarvan de ondervraagden verwachten dat ze de komende 12 maanden het meest zullen toenemen, zijn investeringen in cloud computing en weboplossingen.

Overheid consolideert
Voor externe ICT-service zoals werkplekbeheer, softwareontwikkeling, hosting, security en infrastructuur, verwacht 33 procent van de geënquêteerden een stijging, terwijl 15 procent een daling voorziet. Opvallende stijgers zijn de sectoren handel/distributie, productie/industrie en overheid/not-for-profit. Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: “Opvallend bij de overheidssector is dat we hier alleen een stijging van externe ICT-services zien, terwijl zowel de groei van inhuur als eigen ICT’ers is gereduceerd tot bijna nul. De overheidssector is duidelijk aan het bezuinigen. Het ICT-budget groeit heel licht, maar wordt gericht besteed aan de aanbesteding van ICT-services. Na een dip eind vorig jaar verwacht 35 procent van de overheidsrespondenten weer groei, terwijl 25 procent een daling verwacht.”

Meer inhuur, minder aanname
De ontwikkeling van de inhuur van externe ICT’ers toont in de laatste 2 maanden voor het eerst sinds 2,5 jaar weer groei, met name binnen sector handel/distributie en bij organisaties met meer dan 500 werknemers. Op het gebied van interne ICT’ers toont de ICT Barometer sinds augustus 2008 een nagenoeg onbewegelijk markt. 14 procent van de ondervraagden voorziet groei, terwijl 10 procent spreekt over een afname van de eigen ICT-afdeling.

Onzekerheden op lange termijn
De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april 2011.  Casper Kruijt: “De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Op dit moment is de Rijksoverheid druk bezig met consolidatie en bij het MKB zien we een voortzetting van eerder ingezette groei. Ook bij grote bedrijven zien we een beduidend positiever beeld. De verwachtingen op langere termijn zijn nog erg onzeker. Voor een aanhoudend herstel zal de indicator langere tijd op hoog niveau moeten blijven staan.”
 
Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders Cloudian BW - week 11/12-2023
Netgear banner liggend start week 14