Redactie - 15 juni 2011

Risicomanagement onder druk door focus op bedrijfsresultaat


De vraag naar risk management-oplossingen en de daadwerkelijke inzet ervan zijn niet in balans. Volgens recent onderzoek van SAS, dat is uitgevoerd door The Economist Intelligence Unit (EIU), is de vraag vanuit het management naar risicorapportages aanzienlijk gegroeid. Ook heeft het management meer kennis over risk management. Het opmerkelijke is echter dat maar een minderheid van de ondervraagden daadwerkelijk stappen lijkt te ondernemen om hun risicorapportagesysteem te upgraden. Dit zijn enkele conclusies uit het global risk management survey dat SAS, leider in business analytics, software en services, vandaag bekend maakt tijdens zijn Premier Business Leaders Series-evenement (PBLS) in Antwerpen. Voor dit onderzoek ondervroeg de EIU 315 executives naar hun ervaring met en mening over risk management in hun organisaties.

Onderzoeksresultaten
Dankzij het voorzichtige herstel van de markt en de goede resultaten van de afgelopen periode in de financiële sector, durven instanties weer meer risico's te nemen om zo de bedrijfsresultaten een boost te geven. Respondenten die meededen met het onderzoek vinden het moeilijk risico's goed in te schatten, terwijl drie op de vijf van hen aangeeft dat ze er wel degelijk aan worden blootgesteld.

Tweederde van de ondervraagden zegt dat externe risico's een grotere uitdaging voor hen zijn dan interne risico's, terwijl maar 52 procent aangeeft dat hun risk managementprocessen goed functioneren en deze de dreiging en complexiteit aan kunnen. De uitkomsten laten zien dat de focus op risk management een plafond heeft bereikt, omdat dit percentage gelijk is aan de uitkomsten van het onderzoek uit 2010.

Het werken in silo's blijft de ontwikkeling van risk management in de weg staan. Ondanks dat er steeds meer waarde wordt gehecht aan risk management, is er nog geen open relatie tussen risk managers en de business. Het dichten van dit gat heeft de meeste aandacht nodig. Respondenten zeggen dat slechte communicatie tussen verschillende afdelingen het grootste probleem is om te komen tot effectief risk management. Het onderzoek van vorig jaar gaf aan dat toekomstige regelgeving de meeste hoofdbrekens gaf.

"Risk management moet veranderen van een technische supportfunctie naar een strategisch proces. Alleen zo krijgt het zijn verdiende plek op executive-niveau", aldus Onno de Vrij, Business Solution Manager Risk bij SAS Nederland. "Hiervoor moet risk management worden ingebed in de cultuur van de organisatie en worden ondersteund door een geïntegreerd risk framework dat zowel overkoepelende als gedetailleerde informatie kan geven voor elke afdeling in een organisatie."

Het volledige onderzoek kunt u hier downloaden.
 
 

DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
Commvault BN/BW 30-05 tm 07-06-2023