Redactie - 02 april 2015

Managers, hoogleraren en privacywaakhonden vragen minister Ard van der Steur om privacyvisie en -debat

“Hartelijk gefeliciteerd met uw aanstelling als minister van Veiligheid en Justitie. Na uw eerste werkweek delen wij graag onze zorgen met u over de privacybescherming van burgers in onze informatiemaatschappij. Wij roepen u op om hierover een visie te ontwikkelen, daarna een publiek debat erover te faciliteren en tot die tijd de behandeling op te schorten van wetten die ertoe leiden dat burgers zonder een specifieke en concrete verdenking toch worden gevolgd”, dit schrijft een brede groep bedrijven, privacywaakhonden, ondernemers, hoogleraren en andere partijen in een brief naar minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Andere bedrijven en burgers worden opgeroepen de brief ook te ondertekenen.

In de brief stellen de partijen dat het kabinet steeds vaker maatregelen introduceert die niet voldoen aan onze rechtstatelijke uitgangspunten. Hierdoor worden burgers gevolgd door grote hoeveelheden gegevens over hen te verzamelen en verwerken. De groep stelt dat de implementatie van deze maatregelen te wensen overlaat. “Zo wordt de proportionaliteit en subsidiariteit van een maatregel niet voldoende kritisch getoetst, is het toezicht vaak niet onafhankelijk en onvoldoende secuur geregeld en is de groep mensen van wie gegevens wordt gebruikt vaak te groot. Dat laatste bleek ook uit de recente uitspraak van de rechter waarin hij de Wet bewaarplicht per direct buiten werking stelde.”

De volledige brief is hier te vinden. De brief is ondertekend door:

 • Bits of Freedom
 • Amnesty Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Hivos
 • Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)
 • Free Press Unlimited
 • advocatenkantoor Prakken d'Oliveira
 • Open State Foundation
 • BIT
 • Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
 • Voys
 • Waag Society
 • Publeaks
 • Kennisland
 • Privacy Barometer
 • Internet Society Nederland (ISOC.nl)
 • Stichting Privacy First
 • SETUP
 • bureau Brandeis
 • Nico van Eijk, directeur van het Instituut voor Informatierecht, UvA
 • Beate Roessler, hoogleraar Ethiek, UvA
 • Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur, RU
 • Egbert Dommering, hoogleraar Informatierecht UvA en lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
 • Mireille Hildebrandt, hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law, RU
 • Erik Huizer, CTO SURFnet bv en hoogleraar Internet Toepassingen, UU
 • Jaap-Henk Hoepman
 • Karin Spaink, publicist en oud-voorzitter Bits of Freedom
 • Ot van Daalen, onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, UvA en advocaat
 • Otto Volgenant, advocaat Boekx Advocaten Media & IP
 • Bart de Koning, onderzoeksjournalist
 • Frederik Zuiderveen Borgesius, onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, UvA
Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023 Progress Communications BW start week 17 tm 19
ALSO CTV BW 06-06-2023 t/m 15-06-2023