Wouter Hoeffnagel - 15 juli 2015

Hoog opgeleide ICT'ers zijn moeilijk te vinden

Een mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de nog altijd relatief hoge werkeloosheid en het grote aanbod van personeel, ervaren steeds meer HR-professionals moeite met het vervullen van specifieke posities. Met name hoog opgeleide ICT’ers en technici op mbo- en hbo-niveau zijn moeilijk te vinden. Daarnaast is er vooral behoefte aan ervaren personeel. Starters zijn er daarentegen in overvloed. Slechts 10% van de HR-professionals geeft aan problemen te hebben bij het invullen van startersfuncties.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2015-2016’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. Bijna een kwart van de HR-professionals (23%) ervaart momenteel problemen bij het werven van personeel. Ook maken zij zich meer zorgen over personeelsbehoud. Waar vorig jaar nog maar liefst 81% aangaf geen moeite te hebben medewerkers te behouden, is dat dit jaar teruggelopen tot 79%. ”Het lijkt erop dat de arbeidsmarkt nog maar beperkt in beweging is gekomen,” concludeert Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Tegelijkertijd verwachten HR-professionals in 2016 meer moeite te krijgen om personeel vast te houden.”

Tekort aan hoger geschoolde verkoopmedewerkers
Naast ICT-specialisten (31%) zijn vooral technici (33%), verkoopmedewerkers (22%) en productiepersoneel (21%) schaars. Het tekort aan ICT’ers en technici is er al geruime tijd; opvallender is de roep om personeel in de bouwnijverheid. “In een eerdere editie van HR Trends voorspelden we al dat het voor de bouwsector lastig zou gaan worden om geschikt personeel te vinden,” stelt Van der Spek. “Dat blijkt uitgekomen: het gaat nog niet goed in de sector, ontslagen halen regelmatig het nieuws. Aan de andere kant knokt men om goed gekwalificeerd personeel.” Voor functies op de afdelingen HR, Juridische Zaken en Inkoop & Logistiek is het momenteel vrijwel geen probleem om geschikt personeel te vinden.

De top 10 moeilijkst vervulbare vacatures ziet er als volgt uit:

  1. ICT’er in openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (54%)
  2. ICT’er in informatie- en communicatiesector (46%)
  3. ICT’er bij financiële instellingen (34%)
  4. Technicus industrie (33%)
  5. ICT’er in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (25%)
  6. Technicus in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (23%)
  7. Productie en operations in bouwnijverheid (22%)
  8. Verkoper in groot- en detailhandel (22%)
  9. Technicus bouwnijverheid (22%)
  10. ICT’er in vervoer en opslag (19%)

Met name hbo-geschoolde ICT’ers zijn moeilijk te vinden: maar liefst 76% heeft moeite bij het werven van deze groep. Opvallend is het grote contrast met de vraag naar universitair geschoolde ICT’ers (18%) en ICT’ers met een mbo-opleiding (6%). Qua technici zijn HR-afdelingen voornamelijk op zoek naar mbo’ers (50%) en hbo’ers (42%). Ook binnen de sector verkoop zijn sollicitanten het meest gebaat bij een hbo-opleiding: maar liefst 82% geeft aan moeite te hebben bij het vinden van een geschikte kandidaat voor een verkoopfunctie op hbo niveau.

Arbeidsmarktcommunicatie geen prioriteit
Ondanks de voortdurende mismatch op de arbeidsmarkt en de aanhoudende wervingsproblemen geeft slechts 14% van de HR-professionals prioriteit aan arbeidsmarktcommunicatie. “Dit is onbegrijpelijk, want juist door hier proactief op in te zetten, kunnen HR-professionals voorkomen dat de mismatch op de arbeidsmarkt nog langer doorzet,” concludeert Van der Spek. Bijna de helft (49%) geeft aan dat social media een nadrukkelijke rol spelen bij arbeidsmarktcommunicatie.