Witold Kepinski - 21 december 2023

Mathie Leers benoemd tot bijzonder hoogleraar Data-driven decision making in healthcare

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Mathie Leers benoemd tot bijzonder hoogleraar Data-driven decision making in healthcare. Deze bijzondere leerstoel bij de vakgroep Milieuwetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen is ingesteld in samenwerking met Zuyderland. De benoeming is ingegaan per 1 november 2023. De nieuwe hoogleraar combineert deze functie met zijn aanstelling als klinisch chemicus-hematoloog bij Zuyderland Medisch Centrum.

Mathie Leers benoemd tot bijzonder hoogleraar Data-driven decision making in healthcare image

Het traject van de patiënt die met een zorgvraag bij de huisarts komt, start veelal met bloed- en/of urineonderzoek. De medische informatie die uit dit onderzoek gehaald kan worden, wordt steeds uitgebreider. Zowel de kennis over ziekten als behandelmogelijkheden is exponentieel toegenomen. Daarnaast treedt er een verschuiving op van enkel genezing naar preventieve en zelfs predictieve geneeskunde. Hierbij dienen ook milieu- en socio-economische factoren meegewogen te worden. Dat maakt de klinische besluitvorming steeds complexer.

AI en data science in klinische besluitvorming

Data science en Artificiële Intelligentie (AI) kunnen de medische beroepsgroep helpen bij het ontginnen van het enorme woud aan data waarin klinische informatie verbakken zit, door bijvoorbeeld patronen te identificeren die door mensen moeilijk te detecteren zijn. Om de implementatie van data science succesvol te doen slagen binnen de gezondheidszorg is de aanwezigheid van multidisciplinaire teams cruciaal. In deze teams dient de vertaling van hoog-complexe data-analyses in begrijpelijke en functionele klinische tools plaats te vinden, door samenwerking tussen medisch specialisten, wetenschappers en data science professionals.

Leerstoel Data-driven decision making in healthcare

De leerstoel richt zich op het ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het grensvlak tussen milieuwetenschappen en data-gedreven besliskunde in de gezondheidszorg. Hierbij ligt de focus op het dichten van het gat dat ontstaan is tussen enerzijds de toename in kwantiteit, complexiteit en verborgen context van data die voortkomen uit de (laboratorium)geneeskunde in relatie tot milieu- en sociaaleconomische factoren, en anderzijds het vertalen hiervan in klinische toepassingen.
Mede door het onderzoek dat door deze leerstoel opgezet wordt, moeten algoritmen en modellen ontwikkeld worden die in de kliniek ingezet kunnen worden bij het nemen van medische beslissingen.

Samenwerking Open Universiteit en Zuyderland

Deze nieuwe leerstoel zal een brug vormen tussen enerzijds de onderzoeksgroepen van Milieuwetenschappen, Informatica en Informatiekunde, onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit, en anderzijds met de medisch professionals van Zuyderland Medisch Centrum. De leerstoel draagt bovendien bij aan de versterking van de samenwerking tussen de Open Universiteit en Zuyderland.

Mathie Leers: 'Ik heb er veel zin in en ga graag snel aan de slag om samen met de collegae medisch specialisten en onderzoekers van de Open Universiteit de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook in het verhogen van de toegankelijkheid en betaalbaarder maken van de zorgverlening voor de patiënten in ons adherentiegebied.'

Over Mathie Leers

Prof. dr. ing. Mathie Leers (Sittard, 1966), behaalde zijn master in toegepaste Natuurwetenschappen (voeding & toxicologie) in 1997 aan de Open Universiteit. Twee jaar later promoveerde hij aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp 'Clinical applications of multiparameter flow cytometry in surgical pathology'. Hij startte zijn carrière in 1990 in het 'de Wever Ziekenhuis' Heerlen (later Atrium Medisch Centrum), dat in 2015 fuseerde met Orbis Medisch Zorgconcern en sindsdien Zuyderland Medisch Centrum heet. Vanaf 2007 is hij geregistreerd en werkzaam als klinisch chemicus-hematoloog, en sinds 2018 is hij daarnaast opleider Klinische Chemie. Zijn gehele loopbaan verricht hij onderzoek, voornamelijk op het vlak van hematologie en oncologie. Leers startte in 2021 het door ZonMw gefinancierde onderzoek 'Wat is een goed algoritme om een COVID-19 patiënt veilig uit isolatie te halen', dat op dit moment nog loopt.