Witold Kepinski - 07 februari 2024

Google en Microsoft groeien het sterkst in public cloud markt

Uit nieuwe gegevens van Synergy Research Group blijkt dat de bedrijfsuitgaven aan cloud infrastructuur diensten in het vierde kwartaal wereldwijd bijna 74 miljard dollar bedroegen, een stijging van ruim 12 miljard dollar ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Cloud leiders zijn AWS, Alibaba, Google Cloud, Microsoft en Salesforce.

Google en Microsoft groeien het sterkst in public cloud markt image

Het groeipercentage op jaarbasis bedroeg in het vierde kwartaal 20%, aanzienlijk hoger dan de voorgaande drie kwartalen. Opvallend is dat de markt ten opzichte van het derde kwartaal met 5,6 miljard dollar groeide. Dat is veruit de grootste kwartaal-op-kwartaalstijging ooit. 

Over het jaar als geheel groeide de markt met 19% ten opzichte van 2022. Hoewel de economische, valuta- en politieke tegenwind enigszins zijn afgenomen, is het duidelijk dat generatieve AI-technologie en -diensten een grote impact hebben gehad, waardoor de clouduitgaven verder zijn gestimuleerd.

In termen van concurrentiepositie hadden Google en Microsoft van de grootste cloudproviders de sterkere groeicijfers op jaarbasis, waarbij Microsoft zijn wereldwijde marktaandeel met bijna twee procentpunten verhoogde ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. 

Ook het aandeel van Google nam toe. Hun wereldwijde marktaandelen in het vierde kwartaal bedroegen respectievelijk 24% en 11%. 

Ondertussen zag marktleider Amazon zijn wereldwijde marktaandeel dalen tot 31%, ondanks het aanhouden van sterke groeicijfers met dubbele cijfers. 

In totaal waren de drie leiders goed voor 67% van de wereldwijde markt. Onder de twee cloudproviders met de hoogste groeicijfers op jaarbasis zijn onder meer Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle en VMware.

Nu de meeste grote cloudproviders hun winstgegevens voor het vierde kwartaal hebben vrijgegeven, schat Synergy dat de kwartaalomzet uit cloudinfrastructuurdiensten (inclusief IaaS, PaaS en gehoste private clouddiensten) 73,7 miljard dollar bedroeg, terwijl de inkomsten voor het volledige jaar 2023 zo'n 270 miljard dollar bedroegen. 

Public IaaS- en PaaS-diensten vertegenwoordigen het grootste deel van de markt en deze groeiden in het vierde kwartaal met 21%. De dominantie van de grote cloudproviders is zelfs nog duidelijker in de publieke cloud, waar de top drie 73% van de markt voor haar rekening neemt. Geografisch gezien blijft de cloudmarkt in alle delen van de wereld sterk groeien.

Gemeten in lokale valuta kende de APAC-regio de sterkste groei, waarbij India, China, Australië en Japan jaar na jaar allemaal met 20% of meer groeiden. De VS blijft veruit de grootste cloudmarkt, waarvan de omvang de hele APAC-regio overtreft. De Amerikaanse markt groeide in het vierde kwartaal met 16%.

Gezien de verbeterende marktomstandigheden en de enorme opwinding rond generatieve AI had Synergy voor het vierde kwartaal een stijging van de cloudgroei voorspeld, maar de werkelijke groei was zelfs hoger dan verwacht. De cloud is nu een enorme markt en er is veel voor nodig om de koers te bewegen, maar AI heeft precies dat gedaan. Vooruitkijkend betekent de wet van de grote aantallen dat de cloudmarkt nooit meer zal terugkeren naar de groeicijfers van vóór 2022, maar Synergy voorspelt wel dat de groeicijfers zich nu zullen stabiliseren, wat zal resulteren in enorme aanhoudende jaarlijkse stijgingen van de clouduitgaven. Synergy verwacht dat de jaarlijkse markt binnenkort de grens van 500 miljard dollar zal bereiken.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024