Witold Kepinski - 21 maart 2024

EMEA-vraag naar IT-as-a-service stijgt met dubbele cijfers

Bedrijven gaan meer en meer van een CapEx naar een OpEx-model: in EMEA stijgt de keuze voor IT-as-a-service van 39% naar 53%. Een Beltug-studie toont gelijkaardige cijfers in ons land: 54,8% van de bevraagde bedrijven besteedt IT uit. Interessant is ook dat 34% van de bevraagde bedrijven bestaande medewerkers omschoolt.

EMEA-vraag naar IT-as-a-service stijgt met dubbele cijfers image
Uit bevragingen van Beltug en Canalys blijkt dat de interesse in outsourcing en as-a-service-diensten, stijgt. Dezelfde Beltug-bevraging toont ook aan dat de inflatie en het gebrek aan de juiste IT-profielen, een impact heeft op de IT-projecten bij eindklanten. Inetum, Europees marktleider in digitale diensten en oplossingen, stelt dat IT-as-a-service hiervoor een oplossing kan bieden.

As-a-service-oplossingen ontzorgen eindklanten. Een bedrijf dat kiest voor as-a-service IT-oplossingen, hoeft zich niet langer bezig te houden met de aankoop (en financiering) van hardware, de support, het proactief beheer, en heel wat andere operationele aspecten van IT. De IT-dienstverlener neemt deze taken op zich en de eindgebruiker betaalt voor wat hij consumeert.

Evolutie van on-premise naar cloud & van CapEx- naar OpEx-model

Een onderzoek van onafhankelijk analist Canalys eind 2023 (Grafiek 2) toont dat 53% van de bevraagde EMEA IT-partners , én ook 53% van de wereldwijde IT-partners, een stijging ziet in de keuze voor OpEx-modellen bij eindgebruikers. Eind 2022 koos slechts 39% van de EMEA IT-partners voor OpEx, terwijl dit voor de wereldwijde IT-partners 46% bedroeg. De verschuiving van een CapEx naar OpEx-model komt overeen met de stijgende vraag naar IT-as-a-service-diensten.

Uit B2B Market Study van Beltug, de vereniging van ICT-beslissingsnemers, van eind 2023 blijkt dat 23,6% van de bevraagde bedrijven in ons land, zijn IT-infrastructuur zoveel mogelijk on-premise houdt, dus een CapEx-model. 18,9%, dat is net iets minder, heeft een cloud-first strategie, dus een voorkeur voor het OpEx-model. De meerderheid, 56,5% gaat voor de (hybride) mix.

‘Zware langetermijninvesteringen komen de wendbaarheid niet bepaald ten goede’, stelt Jo Leemans, Director Technologies bij Inetum België. ‘Het succes van OpEx-modellen is daarom logisch. Door als IT-leverancier flexibiliteit op verschillende manieren centraal te stellen in ons dienstenaanbod, komen we aan die nieuwe, groeiende behoefte van onze klanten tegemoet. Zowel voor de werkplek, als het datacenter en het netwerk’, aldus nog Leemans.

IT-as-a-service als oplossing voor een tekort aan IT-talent

De bevraging van Beltug brengt nog andere interessante inzichten bij. Zo geeft 44% van de bedrijven aan dat het tekort aan IT-profielen een impact heeft op hun IT-projecten. Bij 82% vertraagt het de IT-projecten. 34% zet in op het net sneller afronden van IT-projecten om via de bijkomende automatisering de medewerkers efficiënter te laten werken. Interessant is ook dat 34% van de bevraagden bestaande medewerkers omschoolt.
Ook de inflatie heeft een impact op de IT-projecten van bedrijven (Grafiek 1). Maar liefst 60% van de grote organisaties in ons land stelde een aantal IT-projecten uit. Maar er werden – zij het in mindere mate - ook meer IT-projecten opgestart, met de bedoeling met bijkomende automatisering de efficiëntie verder te laten stijgen.

Leemans: ‘Automatisering op een lager pitje moeten zetten door een gebrek aan de gewenste werkkrachten, is een neerwaartse spiraal. Want door te automatiseren compenseert men deels een personeelstekort. Door een beroep te doen op as-a-service-diensten, zorgt de IT-leverancier voor de nodige werkkrachten en de afwerking van het betreffende IT-project binnen de geplande deadline. IT’ers bij eindklanten hoeven zich zo niet langer druk te maken over hun IT-infrastructuur, maar kunnen zich focussen op hun core business, namelijk hun IT-projecten succesvol afronden.’

Grafiek 1 - Bron: Report Beltug Market Study Cloud, mei 2023
Grafiek 1 - Bron: Report Beltug Market Study Cloud, mei 2023
Grafiek 2 - Bron: Canalys, Candefero Quick Polls, EMEA oktober 2023 en oktober 2022
Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024