Witold Kepinski - 03 juni 2024

Niels Beckers - Enable U over analyse rond ICT-projecten Rijksoverheid

De digitalisering binnen de Rijksoverheid kampt met grote problemen. Dit blijkt uit een analyse van het Rijks ICT Dashboard door Niels Beckers van Enable U. Lange doorlooptijden, budgetoverschrijdingen en een gebrek aan pragmatisme zijn de rode draad door de vele IT-projecten. Witold Kepinski, Director Content Dutch IT Channel en Dutch IT Leaders, sprak in een video interview met Niels Beckers, CCO van Enable U.

Miljoenen verspild

Op dit moment zijn er 9 projecten in heroriëntatie met een totale projectduur van 40 jaar en een gezamenlijke waarde van 154 miljoen euro. Dit komt bovenop de 62 miljoen euro die al verspild is aan een mislukte oplossing voor Emma van Justitie & Veiligheid. Meer dan 140 projecten zijn in uitvoering, met een gemiddelde duur van 6 jaar en geraamde kosten van 6,7 miljard euro.

Aantal nieuwe projecten neemt af

Ondanks de grote investeringen neemt het aantal nieuwe projecten af. Er zijn zelfs 19 projecten geannuleerd met een totale waarde van 450 miljoen euro. Dit komt mede door de hoge kosten en lange doorlooptijden van de projecten.

Onvoldoende advies

Een schrikbarend aspect is dat er 48 projecten zijn met een minimaal BIT-advies. Dit betekent dat er onvoldoende is onderzocht of het project wel haalbaar is. Dit leidt tot een verhoogd risico op mislukking en budgetoverschrijding aldus Enable U.

Toekomstverwachtingen zijn somber

De toekomstverwachtingen voor de digitalisering binnen de Rijksoverheid zijn somber. De komende jaren zullen er grote tekorten ontstaan bij gemeenten, ministeries en ZBO's. De energietransitie, het woonprobleem, de oorlog in Oekraïne en andere maatschappelijke veranderingen zullen leiden tot nog meer knelpunten en onverwachte uitgaven.

Pragmatisme is nodig

De huidige aanpak met grootschalige nieuwbouwprojecten en de aanschaf van dure applicaties is niet houdbaar. In plaats daarvan moet er meer aandacht zijn voor pragmatisme. Bestaande systemen moeten beter benut worden door middel van integratie en ontsluiting van data. Dit maakt de IT-infrastructuur flexibeler, verlengt de levensduur van applicaties en maakt het makkelijker om aanpassingen door te voeren.

Conclusie

De digitalisering binnen de Rijksoverheid staat op een kruispunt. De huidige aanpak is niet langer houdbaar. Er is een omslag nodig naar een meer pragmatische benadering, waarbij bestaande systemen beter benut worden en er meer aandacht is voor de menselijke factor.

Lees ook meer op: https://enable-u.nl/kennisdocumenten/it-overheid-waarom-iedere-gemeente-groot-moet-denken/

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024