Redactie - 09 april 2021

Wat is nu eigenlijk de essentie van IT?

Wat is nu eigenlijk de essentie van IT? image

We zien gelukkig steeds meer dat de uitvraag van IT sterk verandert bij eindklanten die we bedienen via het kanaal. Vooral in het kleinbedrijf, maar zeer zeker ook in middelgrote en iets grotere bedrijven zien we dat op het niveau van de CFO andere keuzes gemaakt worden. Keuzes die leiden tot betere customer experience, productiviteit en vooral efficiency. En dan niet met een technische SLA maar een XLA, of misschien zelfs wel een performance contract.

Daar waar voorheen een IT-afdeling bedacht wat goed zou zijn voor de gebruiker, is het nu de CFO die zoekt naar een IT-partner die snapt hoe zijn medewerkers hun werk doen en ze helpt dit slimmer en gemakkelijker te doen. De rol van de IT-leverancier verandert naar een Service Provider die een ander type consultants in dienst heeft dan voorheen. Consultants die veel meer kijken naar de diverse typen persona’s en hun werkprocessen, om de workspace met alle technologieën en tooling beter in te richten. Het afrekenmodel voor de eindklant wordt steeds meer een consumptiemodel en steeds minder een investering.

De rol is dus sterk aan het veranderen, en dat vraagt veel adoptievermogen van onze partners. Het leveren van services in een performancemodel vergt nogal wat, dat is niet zomaar even geregeld. Om relevant te blijven voor je klanten zal je als IT-leverancier moeten evolueren, dus investeren in ontwikkeling van je personeel en visie en strategie waar een CFO graag naar luistert. Veel eindklanten vragen al niet meer naar een product of bepaalde vendor, ze vragen om een service. En dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit biedt enorm veel kansen waarbij je zelf als partner de keuzes maakt met welke technologieën je de service invult, maar belangrijker nog is om je focus te verschuiven naar de totale customer experience  die je wilt leveren.

Je ziet dat de nieuwere ‘born-in-the-cloud’ partners dit al aardig onder controle hebben. Ze focussen zich volledig op de behoefte van de eindgebruiker en kopen de techniek in als een service, via een platform. De meer traditionele partner is zich hierin aan het ontwikkelen en je ziet vaak nog dat men de techniek wil blijven beheren. Hierdoor krijg je niet de focus op wat je als IT-leverancier echt relevant maakt voor je eindklant.

Mijn motto is, ga techniek zoals infrastructuur vaker inkopen als een service en voeg dat toe als building block aan de complete customer experience die je wilt leveren en waar de klant je om gaat waarderen. We kennen ondertussen allemaal Office365, we bouwen geen Exchange-omgevingen meer. We plussen en minnen en dit is een onderdeel van je dienstverlening naar je klant. Zo ook met Azure, AWS en Google.

Wij als Ingram Micro zien dit gebeuren en investeren daarom volop in services die onze partners als white labeled building blocks kunnen toevoegen aan hun aanbod. Ingram Micro wordt steeds meer een services aggregator voor het partnerkanaal. Daarnaast helpen we partners een services approach te ontwikkelen naar hun klanten.

De essentie van IT was altijd al om zaken efficiënter en slimmer te maken. IT is enorm strategisch geworden voor elke business, en er worden daarom hoge eisen aan gesteld. We zijn tegenwoordig in staat om betere resultaten te leveren voor de investering die wordt gedaan. IT wordt nu afgerekend op performance, en dat vraagt van alle partijen een investering in groei.

Evolve, stay relevant!

Geert Visser, Director Professional Services EMEA, Ingram Micro

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Fujitsu BW en BN liggend DIL week 9 tm 12-2024