Redactie - 17 april 2013

Agile Portfolio Management


Agile is hot. Scrum Masters worden volop gevraagd. Scrum projecten lopen over het algemeen vlot. Agile scrum breed laten landen in de organisatie is echter de grootste uitdaging…  In mijn eerdere columns heb ik deze uitdaging al met u gedeeld. Vandaag ga ik dieper in op agile Portfolio Management. Als u agile wilt gaan werken, is het namelijk van groot belang dat uw Portfolio Management aansluit op het agile gedachtengoed. 

De vertaling van (project) ideeën naar realisatie, kan en moet sneller en effectiever, als binnen projecten met agile scrum wordt gewerkt. Een snelle innovatie funnel is cruciaal als u geen tijd wilt verliezen in het voortraject. Portfolio Management (of een agile PMO) is vervolgens nodig voor sturing op de budgetten, resources, projectvoortgang en onderlinge afhankelijkheden en het bewaken van de IT architectuur en strategie. Binnen agile omgevingen mag dit geen log of bureaucratisch mechanisme zijn.  Met  ‘wendbaar’ Portfolio Management maakt het niet uit of projecten volgens een scrum of bijvoorbeeld Prince2 methodiek worden uitgevoerd. Meerdere vormen kunnen goed parallel lopen. Bij agile Portfolio Management kijkt u ook naar hoe ideeën binnenkomen; of ze worden gebundeld tot een project, of als story (requirement) op een portfolio backlog worden geplaatst en naar een scrum team worden geschoven. Als u uw Portfolio Management op deze wijze weet in te richten, staat u sterk. 

Dean Leffingwell heeft een framework ontwikkeld, genaamd Scaled Agile Framework (SAFe). Dit is een model om agile op schaal te kunnen doorvoeren en architectuur en projectmanagement een rol geeft in het geheel. 

Binnen SAFe vindt op strategisch niveau agile Portfolio Management plaats. Business ideeën worden in stories (ook epic genoemd) geplaatst op de portfolio backlog. Deze stories worden vervolgens via een soort release management door verschillende scrum teams opgepakt.  Heel anders dan vooraf meerdere ideeën te bundelen tot één project en dat vervolgens door een project team te laten oppakken. De kracht van een portfolio backlog is dat de stories met de hoogste waarde en prioriteit als eerste worden opgepakt. In een ‘regulier’ project zitten zowel hoge prioriteit stories, als minder hoge prioriteit, maar wordt het bij elkaar gehouden omdat het nou eenmaal tot één project is gebundeld. Wellicht niet zo logisch als het lijkt. 

In plaats van vanuit project portfolio’s te denken, met de verschillende projecten en hun onderlinge afhankelijkheden, richt je je bij agile Portfolio Management (volgens SAFe) meer op vooraf (op hoofdlijnen) gedefinieerde releases. Het is natuurlijk wel belangrijk om visie en richting te blijven houden. O.a. ook voor het kunnen integreren van IT architectuur en de vernieuwingen in lijn te houden met de overkoepelende bedrijfsstrategie. Het is een andere manier van benaderen, maar zeker het overwegen waard. Vooral als u meer en meer met agile scrum teams gaat werken. Los van of uw organisatie zich leent voor dit model, is het nog steeds nuttig om u eens af te vragen welke onderdelen van een gedefinieerd project nu zo relevant en waarde verhogend zijn. Moet het echt allemaal… 

Wat heeft u hieraan als IT organisatie of CIO? Als u sneller wilt zijn in uw innovaties, is het goed om wendbaarder te zijn in de besturing hiervan. Hoe u dat doet, kan op verschillende manieren. Mocht u hierover eens verder van gedachten willen wisselen, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Kim Bosman - Programma Manager Business Agility, Linkedin
  
  

DIL Dutch IT Leaders Linkedin Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
NTT BN start 31-5 TM 14-5