Martijn Kregting - 06 juni 2023

Craig Parker, Fujitsu: ‘Hybrid cloud is het fundament onder duurzame, digitale transformatie’

Van visie en strategie naar fysieke invulling: op alle niveaus staat bij Fujitsu een duurzame digitale transformatie centraal. Daarbij speelt de hybrid cloud een hoofdrol, vertelt Craig Parker. Als Fujitsu-veteraan stond Parker onder meer aan de basis van Fujitsu’s Primeflex-portfolio, een range vooraf geconfigureerde en geteste, hybride cloud-enabled systemen inclusief alle ondersteunende diensten. Met deze Primeflex-architectuur brengt Fujitsu zijn ambities omtrent hybrid cloud in de praktijk, waarmee het weer zijn visie ondersteunt van een duurzame, digitale transformatie van maatschappij en bedrijfsleven.

Craig Parker, Fujitsu: ‘Hybrid cloud is het fundament onder duurzame, digitale transformatie’ image

Craig Parker, hoofd hybrid cloud Europa bij Fujitsu, kan oprecht enthousiast worden als hij schetst hoe het Japanse IT-concern met digitalisering een duurzame impact wil realiseren op de ontwikkeling van deze wereld. “Voor Fujitsu zijn digitale technologieën en digitale innovatie belangrijke aanvliegroutes om tot een meer duurzame IT-omgeving te komen. Om de hiervoor cruciale hybrid cloud te creëren, moet je echt van de fysieke naar een virtuele wereld bewegen. Vanuit Fujitsu dragen we hier onder meer de fysieke infrastructuur bij voor private clouds die de connectie vormen met publieke cloud-omgevingen. Ons motto is hierbij: ‘De juiste cloud voor de juiste workload’.”

Toen bedrijven enkele jaren terug naar de publieke cloud snelden, gooiden ze volgens Parker bij wijze van spreken hun workloads gewoon ergens in een publieke cloud. Steeds vaker komen ze erachter dat sommige toepassingen en data eigenlijk on-prem in een private cloud hadden moeten blijven staan. De platform-strategie van Fujitsu is dan ook het helpen vinden van de best uitgebalanceerde mix van private en public op elk moment en het volledig kunnen beheren van die totale cloud-omgeving, ongeacht het soort virtualisatieplatform of de cloud-infra leverancier.

Datacentrum centrale rol in cloud

“Bedrijven denken soms nog ten onrechte dat wij als on prem-leverancier geen rol hebben in de cloud-business. Maar zoals IDC ook onderstreept: het datacentrum blijft centraal staan in elke hybrid cloud-omgeving. Klanten willen de controle over hun data en toepassingen houden, ongeacht of het on prem is, in een publieke cloud van AWS of Google, in een SaaS-omgeving, in co-locatie. De controle vanuit een centraal datacentrum is cruciaal hiervoor. En die controle bieden wij via ons hybrid cloud-platform-strategie en ons Primeflex-portfolio.”

Het uitgangspunt in de visie en strategie van Fujitsu is duurzame transformatie van samenleving en bedrijfsleven: vertrouwen creëren in de samenleving door innovatie. Parker: “We hebben natuurlijk een visie op technologie om deze transformatie te bewerkstelligen en zo de transformatie van bedrijfsleven en samenleving op de juiste, duurzame wijze te realiseren. Centraal hier staan het toevoegen van waarde aan de samenleving, een technologie-visie waarin de mens in het midden staat, en nieuwe technologie die hier in kan helpen. Denk aan AI en kwantum computing. Het is echt een mondiale, allesomvattende visie.”

Flexibiliteit en weerbaarheid

Het bouwen van flexibiliteit en weerbaarheid in ketens vormt een fundamenteel onderdeel van het in praktijk brengen van deze visie, vervolgt Parker. “Denk aan het mitigeren van de impact van een pandemie zoals we met covid-19 hadden op de logistieke ketens, maar ook als gevolg van natuurrampen, of om mensen en bedrijven de mogelijkheid te geven hun energieconsumptie te verminderen. Of denk aan digitale weerbaarheid van IT-omgevingen in een snelle beweging van fysiek naar online vergaderen en samenwerken. De IT-infrastructuur moet dergelijke snelle en plotselinge veranderingen kunnen opvangen. Hybrid cloud is hier een noodzakelijk fundament onder.”

Dat alles vergt een digital first-aanpak, met mensen en data centraal. Steeds meer CIO’s adopteren deze aanpak ook, ziet Parker. Data vormt inmiddels in toenemende mate het fundament voor beleid, processen, business-beslissingen en -ambities. En met die data verspreid over steeds meer uiteenlopende soorten cloud-omgevingen is controle, connectiviteit en inzicht vanuit een centraal punt ook steeds belangrijker geworden. De complexiteit op dit punt is echter zo groot geworden dat die zijn eigen problemen met zich meegebracht heeft die de digitale weerbaarheid van bedrijven ondermijnen.

Reis van digitale transformatie

“Hybrid cloud is de manier waarop wij als Fujitsu organisaties mee kunnen nemen op de reis van digitale transformatie”, legt Parker uit. “Ons Primeflex-portfolio helpt om deze reis fysiek te ondersteunen vanuit een centraal datacentrum, maar ook om de juiste connectiviteit naar alle cloud-omgevingen eromheen te realiseren en om hier een controle- en orchestratielaag overheen te leggen.”

Daarin neemt Fujitsu ook de eisen mee die snel veranderende IT-landschappen aan zo’n hybrid cloud-platform en daarmee aan CIO’s stellen. Niet alleen eisen van de business, maar ook eisen op gebieden zoals security, privacy, governance, van snel veranderende macro-economische omstandigheden. “Dat alles vergt dat je als organisatie heel snel en flexibel kunt schuiven met je workloads. Daarvoor heb je de juiste connectiviteit, controle en inzicht van je hybrid cloud nodig vanuit een centraal punt – het datacentrum, ofwel je private cloud.”

Positieve aspecten digitalisering

Soms, merkt Parker, lijkt digitalisering vooral ingegeven vanuit negatieve ontwikkelingen, iets dat hij erg jammer vindt. “Ik zou het met onze klanten graag weer willen hebben over de positieve aspecten van digitalisering. Over wat ze ermee kunnen bereiken voor hun business, om uitdagingen op gebieden zoals duurzaamheid aan te pakken. Niet meer over het opbouwen van weerbaarheid van je IT-omgeving vanwege alle veranderingen die voortkwamen uit de covid-pandemie, zoals de effecten op logistieke ketens – ook die van bijvoorbeeld processors. Maar toen kwam de oorlog in Oekraïne die zijn eigen negatieve impact had, zoals hoge energieprijzen, hoge inflatie, meer onzekerheid. Dit soort zaken speelt dus nog altijd een hoofdrol bij IT-beslissers.”

Toch merkt Parker dat de inhoud van zijn gesprekken met CIO’s en andere IT-beslissers de afgelopen jaren erg veranderd zijn. Het gaat niet meer om ‘ga je overstappen naar ‘de’ cloud’. Het gaat om hoeveel clouds zij gebruiken voor welke toepassingen en data, hoe optimaliseer je het gebruik ervan, hoe balanceer je je investeringen in die multi-cloud-omgevingen, zet je containers in, wat zijn je processen om je data en datasoevereiniteit te beheren, hoe integreer je edge-omgevingen in je cloud-platform. Cloud als concept is dus enorm volwassen geworden, maar ook veel complexer, ziet het hoofd Hybrid Cloud Europa.

Goed gepositioneerd

“Als Fujitsu zijn we met Primeflex goed gepositioneerd om deze volwassen, hybride-cloud aanpak te faciliteren. En het is al lang niet meer zo dat we ‘gewoon’ Primeflex leveren en over vijf jaar terugkomen. We hebben ons Primeflex-portfolio doorontwikkeld tot een complete architectuur die veel standaard technologiestacks kan ondersteunen. En dat doen steeds vaker op een Opex-wijze in plaats van een Capex-wijze. We leveren dus een infrastructuur op een pay-per use-basis, waarmee we een permanente relatie met onze gebruikers ontwikkelen.”

Fujitsu primeflex

Fujitsu heeft zijn Primeflex-portfolio doorontwikkeld tot een complete architectuur die veel standaard technologiestacks kan ondersteunen.

Het maakt ook weinig uit welke andere vendors een organisatie gebruikt. Fujitsu heeft overeenkomsten met een grote reeks van de grootste en bekendste IT-partijen op gebieden zoals virtualisatie, backup en retentie en security. “Wij zijn gecertificeerd voor de meeste soorten merken. We kunnen onze eindklanten hiermee helpen, maar ook kanaalpartners op allerlei gebieden ondersteunen. Niemand heeft alle antwoorden, dus we werken op veel gebieden samen met technologie- en kanaalpartners om de juiste oplossing te leveren.”

Verder heeft Fujitsu een range aan technologietools ontwikkeld die helpen met bepalen waar welke toepassingen terecht moeten komen voor een optimale IT-omgeving. Daarmee kan de IT-vendor zelf en in samenwerking met partners bijvoorbeeld een complete compute-assessment maken van al gebruikte technologie.

“We leveren diensten voor zaken zoals servicing, optimalisatie, provisioning”, vervolgt Parker. “En we leggen een management-laag over ons Primeflex-platform heen waarmee de complete hybride cloud en de onderliggende technologiestacks kunnen beheren, met volledig inzicht in waar welke data, toepassingen en workloads staan en hoe zij optimaal verdeeld kunnen worden.”

Verhaal nog lang niet af

Het Primeflex-verhaal is dus mee-geëvolueerd met het hybrid cloud-verhaal. En het verhaal is nog lang niet af, stelt Parker tot slot. “Dat geldt overigens ook voor de basis-componenten, zoals de Primeflex-processors. Ook daar geldt dat weerbaarheid, kostenoptimalisatie én duurzaamheid belangrijke elementen zijn in alles wat we doen. We zijn inmiddels toe aan versie 7 van onze Primeflex-processors. Daarmee hebben we op alle drie de net genoemde gebieden een grote slag gemaakt. Versie 7 is tweemaal zo efficiënt als versie 6, terwijl hij tegelijkertijd 12 procent minder energie verbruikt. Kortom, vanaf het hoogste tot het laagste niveau brengen we onze bedrijfsvisie van duurzame transformatie in de praktijk.”

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024