Wouter Hoeffnagel - 09 december 2020

Gartner: Infrastructuur-gebaseerde innovatie helpt veerkracht en groei vergroten

Gartner: Infrastructuur-gebaseerde innovatie helpt veerkracht en groei vergroten image

Infrastructuur- en operationele (I&O) leiders die infrastructuur-gebaseerde innovatie omarmen realiseren meer veerkracht voor hun organisatie. Zeker nu digitale ambities van bedrijven worden aangewakkerd door de huidige economische onzekerheid.

Dit voorspelt onderzoeksbureau Gartner. Christopher Mixter, vice president advisory bij Gartner, legde tijdens een keynote op de Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference - die virtueel plaats vindt - uit dat infrastructuur-gebaseerde innovatie een nieuwe manier van denken is onder vooruitstrevende I&O-organisaties. De strategie helpt belanghebbenden bij het overwinnen van businessuitdagingen en mogelijk maken van groei door via infrastructuuroplossingen en operationele zaken om de klantervaring en oplossingen te versterken.

"Effectieve I&O-leiders wachten niet tot de nieuwe normaal bekend wordt; zij innoveren nu al", zegt Mixter. "Vooraf aan de crisis kenden bedrijven I&O alleen via hun ervaringen met helpdesks of hun jaarlijkse budgetcyclus. De omslag naar werken op afstand geeft I&O nieuwe zichtbaarheid en zorgt voor voldoende positief sentiment om I&O-leider de moed te geven hun digitale fundering opnieuw uit te vinden."

Gartner identificeert vier elementen van infrastructuur-gebaseerde innovatie:

Cost intelligence

COVID-19 geeft IT-leiders het momentum om de digitale business binnen hun organisatie te versnellen. 65% van de CEO's en 69% van de bestuursleden willen op dit gebied meer doen, blijkt uit cijfers van Gartner. Om een balans te vinden tussen het bewaken van nieuwe investeringen om digitale versnellingen te ondersteunen en voortkomend uit de behoefte van organisaties om kapitaal te besparen richten de meest effectieve I&O-organisaties zich volgens Gartner op cost intelligence.

"Cost intelligence is het vermogen kostenbeheer in balans te brengen met nieuwe investeringen en de business te laten zien hoe zij 'kapitaal' kunnen vrijmaken in de vorm van tijd, creativiteit en cash dat kan worden geherinvesteerd in I&O", aldus Mixter.

Workforce transformatie

De toekomst van I&O draait minder om het bouwen van servers of gebruik van checklists uit de Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Het gaat meer om het nastreven van competenties in geavanceerde analytics, automatisering, continuous delivery en cloud. Dergelijke competenties helpen bij het behoud van de zichtbaarheid en relevantie van I&O en wordt gezien als een kritieke voorwaarde voor organisaties om weer te groeien.

"Om de tijd en winst die met cost intelligence wordt gerealiseerd te herinvesteren, hebben I&O-teams professionals nodig die een bredere skillset hebben dan waar infrastructuur vanouds om vraagt", zegt Mixter. "In de afgelopen twee jaar is bijvoorbeeld 40% van de hoofd-I&O's ingehuurd van buiten het I&O-team. Infrastructuur-gebaseerde innovatie vraagt om een transformatie van het volledige werknemersbestand."

Platform ops

Platform ops is een aanpak voor development, implementatie en operationeel beheer waarmee software delivery teams hun eigen producten kunnen ontwikkelen en beheren, zonder tussenkomst van de IT-afdeling. Het is een product-gerichte aanpak voor infrastructuurbeheer die mensen, processen en technologieën samenbrengt. Het promoot een verschuiving richting een cultuur die nodig is voor een meer klantgerichte digitale fundering voor de organisatie. Een van de belangrijkste elementen van platform ops is het idee van 'customer-in', in plaats van 'technology-out'.

"De nieuwe I&O-klant is de 41% van de werknemers buiten IT die nu technologie op maat aanpast en bouwt voor werk", licht Mixter toe. "Het succes hangt af van hoe goed deze nieuwe klanten worden bediend. Platform ops helpt hen te bereiken."

Marketing

De meeste I&O-functies meten en rapporteren hun betrouwbaarheid door te kijken naar beschikbaarheid en de mean time to repair: tijd die nodig is voor herstel. Wie infrastructuur-gebaseerde innovatie omarmt kijkt echter verder dan dergelijke meetwaarden en meet de waarde voor de klant direct. Slechts 54% van de organisaties doet dat op dit moment, blijkt uit cijfers van Gartner.

Maxter wijst erop dat betrouwbaarheid moeilijker verkoopbaar is. "Meetwaarden zoals customer effort of de doorlooptijd van veranderingen illustreren hoe I&O de business meer snelheid en wendbaarheid geeft. De meest effectieve I&O-leiders verwerken marketing in het ontwerp van de functie."

I&O-leiders die zich richten op het meten van de waarde voor klanten overtreffen bijvoorbeeld vaker de verwachtingen van hun CIO dan I&O-leiders die zich op betrouwbaarheid richten, blijkt uit cijfers van Gartner. "I&O-teams leveren dit jaar de meest significante IT-transformatie uit onze generatie. In 2021 stelt infrastructuur-gebaseerde innovatie I&O-leiders in staat bekend te staan voor de business innovatie die zij mogelijk maken, in plaats van de infrastructuur die zij beheren." 

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Progress Communications BW start week 17 tm 19
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29