Redactie - 06 mei 2021

SLTN wint aanbesteding Belastingdienst rond dienstverlening x86 servers

SLTN wint aanbesteding Belastingdienst rond dienstverlening x86 servers image

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van OCW was middels een openbare aanbesteding op zoek naar een leverancier voor het leveren van x86 serverapparatuur en bijbehorende dienstverlening ten behoeve van de Belastingdienst. De opdracht is verdeeld in 2 percelen: Perceel 1: het leveren van X86 serverapparatuur, onderhoud en support en aanverwante diensten. Voor dit perceel werd beoogt 4 fabrikanten te contracteren die hun eigen producten leveren. Perceel 2: het leveren van product gerelateerde (advies)diensten in het kader van x86 serverapparatuur. Voor dit perceel werd beoogt 1 reseller/dienstverlener te contracteren.

SLTN heeft ingeschreven op Perceel 2 en heeft deze gegund gekregen op 4 maart 2021.

Dit perceel bestaat uit product-gerelateerd strategisch advies ten aanzien van keuzes in de groei en uitbreiding van het X86 platform, life-cycle management, de ontwikkeling naar een dynamisch datacenter en het optimaliseren van de duurzaamheidsketen op het gebied van grondstofgebruik, energie, C02 uitstoot en arbeidsomstandigheden/mensenrechten. Het verlenen van technisch inhoudelijk advies zoals ondersteuning bij het opstellen van de minicompetities voor de geselecteerde fabrikanten in perceel 1 en het weder verkopen en leveren van aanverwante producten en diensten

De opdracht voor dit perceel heeft een waarde van €3.750.000 en een contractduur van 2 jaar met een maximale verlenging van twee keer 12 maanden.

“We zijn enorm trots dat we de Belastingdienst mogen adviseren ten aanzien van de keuzes rondom het x86 platform. Hiermee wordt onderstreept dat medewerkers van SLTN uitstekend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen als het gaat om kennis en kunde van x86 servers en onderscheidt SLTN zich in de markt als uitstekende kennispartner. Onze medewerkers kijken dan ook uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus Eugene Tuijnman (foto), CEO SLTN.

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 Progress Communications BW start week 17 tm 19
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024