Redactie - 03 februari 2022

Vrouwen in de boardroom; vooruitgang is traag

Vrouwen in de boardroom; vooruitgang is traag image

In samenwerking met ‘The 30% Club’ heeft Deloitte de zevende editie van Women in the boardroom: A global perspective gepubliceerd. Dit rapport laat zien dat wereldwijd slechts 19,7% van de bestuurszetels in handen is van vrouwen, een stijging van 2,8% ten opzichte van 2018. Nederland laat een percentage vrouwelijke bestuurders zien van 28,6% tegen 23% in 2018.

“Wereldwijd wordt vooruitgang geboekt met gendergelijkheid en dat is bemoedigend om te zien, maar over het algemeen zijn de vorderingen traag”, stelt Liesbeth Mol, bestuurslid van Deloitte Nederland. “Het is daarom nog belangrijker geworden meer te doen dan alleen praten. Er moeten concrete acties volgen om inclusie binnen en buiten de bestuurskamer te verzekeren, inclusief diversiteit op grond van onder meer geslacht, etnische afkomst en ras. Meer vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen benoemen is slechts de eerste stap binnen een groter proces.”

Onevenredige vooruitgang in leidinggevende posities

Hoewel in 2021 wereldwijd het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen licht is gestegen, zijn de vorderingen op het niveau van voorzitters van RvC en CEO's minder eenduidig. Het benadrukt dat het benoemen van meer vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen niet noodzakelijkerwijs leidt tot vooruitgang in alle leidinggevende posities. Wereldwijd is slechts 6,7% van de voorzitters van raden van commissarissen vrouw, een stijging van 1,4% ten opzichte van 2018. Nog minder vrouwen - 5% - zijn CEO, een stijging van slechts 0,6% ten opzichte van 2018.

Het onderzoek toont een positieve correlatie tussen vrouwelijke CEO’s en diversiteit in de raad van bestuur. Bedrijven met vrouwelijke CEO's hebben significant meer vrouwen in hun raad van bestuur dan door mannen geleide bedrijven - respectievelijk 33,5% vs. 19,4%. De statistieken zijn vergelijkbaar voor bedrijven met vrouwelijke voorzitters van Raden van Commissarissen (respectievelijk 30,8% vrouwen in de raad van bestuur versus 19,4%). Het omgekeerde is ook het geval: genderdiverse raden van bestuur zijn eerder geneigd een vrouwelijke CEO en voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen.

Overige bevindingen

  • De gemiddelde leeftijd van vrouwelijke bestuurders in Nederland is 57,4 jaar, de gemiddelde leeftijd bij de mannen is 60,6 jaar.
  • De gemiddelde aanstellingsperiode van vrouwelijke bestuurders is wereldwijd gedaald van 5,5 jaar in 2018 tot 5,1 jaar in 2021. In Nederland is dit 4,3 jaar voor vrouwen en 5,4 voor mannen.
  • De ‘Stretch Factor’ onderzoekt het aantal plaatsen in een bestuur (RvB en RvC) dat een persoon in een bepaalde markt bekleedt. Hoe hoger de Stretch Factor, hoe meer bestuurszetels dezelfde bestuurder in een bepaalde markt bekleedt. De Stretch Factor voor vrouwen wereldwijd is licht gestegen, van 1,26 in 2018 naar 1,30 in 2021. Het geeft aan dat - in vergelijking met mannen - een kleinere groep vrouwen een groot aantal bestuurszetels bezet. In Nederland is de Stretch Factor voor vrouwen 1,08.

Over het rapport

Het rapport Women in the boardroom: A global perspective bevat informatie uit 72 landen over de vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursraden in 2021 en geeft inzicht in de politieke, sociale en wetgevende trends achter deze cijfers.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Netgear banner liggend start week 14