Wouter Hoeffnagel - 21 oktober 2022

Gartner: Digital bij negen op de tien bedrijven ingebed in alle groeistrategieën

Gartner: Digital bij negen op de tien bedrijven ingebed in alle groeistrategieën image

Negenentachtig procent van de bestuursleden stelt dat digitale zaken nu zijn ingebed in alle bedrijfsgroeistrategieën, blijkt uit onderzoek van Gartner. Slechts 35% van de bestuursleden meldt echter dat ze de doelstellingen voor digitale transformatie hebben bereikt of op schema liggen.

"Boards of directors (BoD's) hebben een punt bereikt waarop digitale bedrijfsstrategie en algemene bedrijfsstrategie één en hetzelfde zijn", zegt Jorge Lopez, Distinguished VP Analyst bij Gartner. “Hoewel CIO's aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt door gebruik te maken van technologie voor operationele uitmuntendheid, is dit niet genoeg om de strategische zakelijke voordelen te realiseren die RvB's van digitale investeringen zoeken.

Constante ontwrichting

“Omdat bedrijven steeds meer opereren in een wereld van constante ontwrichting, overwegen de meest toekomstgerichte besturen hoe omwentelingen en risico's als een bron van kansen kunnen dienen. CEO's en CIO's zullen deze mentaliteit moeten aannemen, aangezien technologie een steeds grotere rol speelt bij het stimuleren van zakelijk succes."

De Gartner Board of Directors Survey 2023 is uitgevoerd via een online-enquête van juni tot juli 2022 onder 281 respondenten in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië/Pacific, die een bestuursfunctie of lid van de Raad van Bestuur (RvB).

Verantwoordelijk voor stimuleren van digitaal zakendoen

RvB's noemen de CEO als de primaire leider die verantwoordelijk is voor het aansturen van digitale zakelijke initiatieven binnen de organisatie (28% van de respondenten). De CEO wordt vaker genoemd door CTO en CIO, die door respectievelijk 19% en 14% van de raad van bestuur worden aangewezen als de belangrijkste digitale leider.

"Historisch gezien keken besturen naar IT om digitale zaken te leiden", zegt Partha Iyengar, Distinguished VP Analyst bij Gartner. "Maar gezien de macro- en strategische voordelen die boards nu verwachten van digitale business, verwachten ze nu terecht dat de CEO rechtstreeks verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn succes. Dit is vergelijkbaar met de verantwoordelijkheid die CEO's hebben voor de omzet of groei van ondernemingen."

RvB's kijken naar 'baanbrekende' technologieën voor innovatie

Besturen willen investeren in 'baanbrekende' technologieën die digitale zaken en zakelijk succes stimuleren. Veertig procent van de bestuursleden beschouwt kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML)-technologieën als essentieel voor digitaal zakelijk succes in hun organisatie, de meest geciteerde reactie.

Bestuursleden noemen softwareverbetering als hun op één na hoogste prioriteit onder baanbrekende technologieën. 30% van de respondenten selecteert dit als een gebied voor investeringen.

"Bestuursraden zijn op zoek naar het moderniseren en verbeteren van fundamenten, zoals enterprise resource planning en customer relationship management-tools", aldus Lopez. “In de praktijk zijn ze vaak complex en rigide, wanneer ondernemingen wendbaarheid en verandering nodig hebben.”

Bestuurders verhogen risicobereidheid

Het nemen van risico's is een belangrijk onderdeel van digitale versnelling. Uit het onderzoek bleek dat 64% van de bestuursleden van plan is hun risicobereidheid tot 2024 te vergroten, een stijging van zeven procentpunten ten opzichte van de onderzoeksresultaten van het voorgaande jaar. "Besturen erkennen dat besluitvorming in een turbulente zakelijke omgeving een hoger risiconiveau vereist", aldus Lopez. "Dit vermogen om risico's te nemen is van cruciaal belang om te concurreren met de snelheid van innovatie."

Veel RvB's breiden hun visie op digitaal zakelijk succes daarnaast uit om zich te concentreren op een 'digitale economische architectuur', waarbij 71% van de bestuursleden aangeeft dit jaar een dergelijke economische structuur na te streven of van plan te zijn. Een digitale economische architectuur is de benadering die niet-digitale organisaties kunnen gebruiken om vergelijkbare economische voordelen te behalen - waaronder groei, winstgevendheid, marktkapitalisatie en merkwaarde - zoals digitale reuzen hebben bereikt via hun 'digital-native' bedrijfsmodellen.

"De evolutie van de traditionele focus op kwartaalgerichte opbrengst naar een focus op de langere termijn vereist een significante mentaliteitsverandering", voegde Iyengar toe. "Besturen moeten nieuwe bronnen van productie en waarde herkennen en benutten, wat een groter vermogen vereist om risico's te accepteren en zelfs te omarmen."

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024
Fujitsu BW en BN liggend DIL week 9 tm 12-2024