Wouter Hoeffnagel - 22 november 2022

Tien veelvoorkomende fouten bij het opstellen van een cloudstrategie

Tien veelvoorkomende fouten bij het opstellen van een cloudstrategie image

Een cloudstrategie is een beknopte kijk op de rol van cloud computing in de organisatie. Zakelijke en IT-leiders blijven echter 10 veelvoorkomende fouten maken bij het opstellen van hun cloudstrategie, meldt Gartner.
 
Gartner-analisten bespreken hoe ze de cloud kunnen inschakelen en exploiteren en waarde kunnen demonstreren op de Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference 2022, die tot en met dinsdag plaatsvindt. "Een goede cloudstrategie moet een kort en gebruiksvriendelijk document zijn, bestaande uit 10 tot 20 pagina's of dia's", zegt Marco Meinardi, Vice President Analyst bij Gartner. “Bovendien moet de bedrijfsstrategie de cloudstrategie sturen en begeleiding bieden aan degenen die deze zullen implementeren. Het moet samengaan met andere strategische inspanningen, niet proberen ze opnieuw uit te voeren.”

Tien fouten om te vermijden

Zakelijke en IT-leiders moeten samenwerken aan een cloudstrategie en de volgende 10 fouten vermijden bij het bouwen van hun cloudstrategie:

1. Ervan uitgaan dat het een (en de enige) IT-strategie is

Cloud computing gaat niet alleen over technologie. Personen buiten IT hebben vaardigheden en kennis die cruciaal zijn voor het succes van de cloudstrategie. "Bedrijfs- en IT-leiders moeten de fout vermijden om een IT-gerichte strategie te bedenken en deze vervolgens te "verkopen" aan de rest van het bedrijf", aldus Meinardi. “Business en IT moeten gelijkwaardige partners zijn bij het definiëren van de cloudstrategie.”

2. Geen exitstrategie hebben

Het bedenken van een exitstrategie van cloudproviders is moeilijk, wat een van de redenen is waarom veel leiders er geen maken. Veel organisaties denken dat ze geen exitstrategie nodig hebben, omdat ze niet verwachten iets terug te halen uit de cloud. Een exitstrategie is echter essentieel voor het succes van de cloudstrategie van een organisatie. "Het is alsof je een verzekeringspolis in je la hebt liggen, die je hopelijk nooit nodig zult hebben", zei Meinardi.

3. Een cloudstrategie combineren of verwarren met een cloudimplementatieplan

Een cloudstrategie is iets anders dan een cloudimplementatieplan en een cloudstrategie moet voorop staan. Het is de beslissingsfase waarin bedrijfsleiders en IT-leiders beslissen welke rol cloud computing in de organisatie gaat spelen. Daarna volgt een implementatieplan voor de cloud, waarmee de cloudstrategie wordt uitgevoerd.

4. Geloven dat het te laat is voor het bedenken van een cloudstrategie

Het is nooit te laat om met een cloudstrategie te beginnen. "Als organisaties de acceptatie van de cloud zonder strategie stimuleren, roept dit uiteindelijk weerstand op bij individuen die niet zijn afgestemd op de belangrijkste drijfveren en principes van de strategie", aldus Meinardi. "Als gevolg hiervan zal deze weerstand de acceptatie van de cloud vertragen en mogelijk het hele cloudproject in gevaar brengen."

5. Een cloudstrategie gelijkstellen aan 'we verplaatsen alles naar de cloud'

Veel organisaties gaan ervan uit dat het hebben van een cloudstrategie inhoudt dat alles naar de cloud wordt verplaatst. "Deze aanpak weerhoudt veel zakelijke en IT-leiders van het bedenken van een strategie, omdat ze denken dat dit betekent dat ze gedwongen worden om cloud computing voor alles te gaan gebruiken", zegt Meinardi. "Organisaties moeten een open geest hebben en samenwerken met een niet-cloudtechnologie-expert, zoals een enterprise-architect, die een brede kijk kan inbrengen bij het definiëren van uw cloudstrategie."

6. Stellen dat 'onze cloudstrategie onze datacenterstrategie is'

Veel organisaties verwarren hun cloudstrategie met hun datacenterstrategie. Hoewel organisaties deze gescheiden moeten houden, moeten ze ervoor zorgen dat ze op elkaar aansluiten, omdat dit van invloed is op de rol die cloud computing in hun organisatie speelt. "Beslissingen over cloudstrategieën zijn werklast per werklast, geen beslissingen over datacenters", zegt Meinardi.

7. Geloven dat een uitvoerend mandaat een strategie is

Een andere veelgemaakte fout die organisaties maken, is om cloud computing te adopteren omdat de CEO, CIO of het hoofd van een business unit denkt dat dit leidt tot kostenbesparingen. Gartner-analisten raden aan om bestuursmandaten te beschouwen als sponsoring voor het bedenken van een cloudstrategie, en niet als een cloudstrategie op zich. De cloudstrategie moet ook de verbinding met de business behouden, zodat organisaties weten waarom workloads bewegen en wat het doel is.

8. Geloven dat het zijn van een <vul leverancier in>-winkel betekent dat dat de cloudstrategie is

Organisaties gebruiken naar verloop van tijd waarschijnlijk verschillende cloudservices. Aangezien het gebruik van cloudservices steeds breder en diverser kan worden, moeten zakelijke en IT-leiders een brede strategie bedenken door rekening te houden met meerdere soorten scenario's, cloudservices, leveranciers en niet-cloudomgevingen.

9. Outsourcing van de ontwikkeling van uw cloudstrategie

Het uitbesteden van de cloudstrategie van een organisatie klinkt misschien aantrekkelijk, maar is iets dat Gartner niet aanraadt. Het is volgens de marktonderzoeker te belangrijk om uit te besteden. In plaats daarvan adivseren Gartner-analisten bedrijfsleiders en IT-leiders gebruik te maken van derde partijen - zelfs de cloudprovider - voor implementatie. Dit kan een kosteneffectieve manier zijn om de schaarse cloudvaardigheden aan te schaffen die hun organisatie nodig heeft.

10. Stellen dat 'onze strategie cloud-first is'

Een cloud-first benadering betekent dat als iemand erom vraagt voor een investering is de standaardplaats voor het bouwen of plaatsen van het nieuwe activum in de openbare cloud. “Maar cloud-first betekent niet alleen cloud. Als zakelijke en IT-leiders een cloud-first-principe hanteren, zou hun strategie de uitzonderingen op de standaardkeuze moeten uitwerken die applicaties en elders dan in de cloud zullen maken, "zei Meinardi.
 
Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in "Infographic: Cloud Strategy Cookbook".

Progress Communications BW start week 17 tm 19 SLTN Vierkant
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023