Witold Kepinski - 19 april 2023

Organisaties bewegen naar cloud native

Devoteam, adviesbureau op het gebied van digitale strategie, platformtechnologieën, cyberbeveiliging en bedrijfstransformatie in EMEA, onthult de TechRadar van 2023. Dit is een uitgebreide gids waarin technologieën worden besproken die de potentie hebben om de toekomst zowel op bedrijfsmatig als maatschappelijk vlak te veranderen.

Organisaties bewegen naar cloud native image

Zo’n 150 baanbrekende technologieën zijn onderzocht en beoordeeld op hun transformatiepotentieel. Sleutelbegrip in deze TechRadar is cloud native, dat als aanjager wordt bestempeld. Haast alle beschreven technologieën zijn cloud native en stimuleren zo productiviteit, versnellen de time-to-market en breiden succesvolle use cases razendsnel uit.

De Devoteam TechRadar presenteert de meest veelbelovende nieuwe technologieën die in staat zijn om de uitdagingen van vandaag de dag op te lossen. Denk aan zaken als de energietransitie, verstoorde supply chains en het tekort aan vooral technisch opgeleide arbeidskrachten. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zullen organisaties een transformatie moeten realiseren, waarbij digitale veerkracht en weerbaarheid essentieel zijn. Op deze reis, vol met voorziene en onvoorziene obstakels, hebben zij één zekerheid: de cloud zal hen daarbij ondersteunen.

Met de TechRadar 2023 biedt Devoteam een allesomvattende gids die helpt bij het maken van de juiste keuzes in de jungle van opkomende technologieën en digitale complexiteit. Het risico bestaat immers dat je als organisatie de focus verliest. Om ervoor te zorgen dat de interoperabiliteit en beveiliging van systemen gewaarborgd blijft en dat je snel nieuwe toepassingen kunt ontwikkelen, is het noodzakelijk om een ​​coherente set van tools en leveranciers te kiezen. Rond de propositie van de hyperscalers kunnen organisaties terugvallen op technologieën vertrouwde partners, eventueel gedifferentieerd naar geografie of specifieke sector.

‘Direct adopteren’

Devoteam heeft de tools ingedeeld in verschillende kansrijke categorieën: van digital business en products tot data driven intelligence en van trust en cybersecurity tot business automation. De 150 tools krijgen een beoordeling mee aan de hand waarvan je als organisatie een inschatting kunt maken. Deze loopt uiteen van ‘nader te onderzoeken’ tot ‘zou direct moeten worden geadopteerd in de industrie’. Het valt op dat de meest kansrijke tools een oplossing bieden voor security of datagedreven werken.

Cloud native werken

Gert Jan van Halem, Chief Technology Officer bij Devoteam: “In deze nieuwe editie van de TechRadar is bijna de helft van alle technologieën nieuw, vergeleken met de editie van 2022. Dit zegt iets over de snelheid waarmee het IT-landschap verandert. De afgelopen periode hebben we met ongeveer 100 mensen binnen Devoteam gewerkt aan de TechRadar en geëxperimenteerd met alle technologieën. De rode draad die we zien is een beweging naar cloud native. Het gaat niet meer alleen over applicaties in de cloud staan, maar over hoe cloud de manier van werken verandert en hoe we de meeste waarde uit cloudtechnieken kunnen halen. Een mooi voorbeeld om te highlighten is Backstage - een developer platform dat ingezet kan worden om cloud native werken te versnellen.”