Martijn Kregting - 23 mei 2023

FCA optimistisch over uitrol glasvezel in Nederland

De uitrol van glasvezel blijft in Nederland onverminderd doorzetten. Wel komen er enkele uitdagingen naar voren, zoals de aanleg van meerdere netwerken per gemeente en het verlies van de Nederlandse toppositie op het gebied van zeekabels. Dat concludeert de Fiber Carrier Association (FCA) in de nieuwste editie van Nederland op Glasvezel.

FCA optimistisch over uitrol glasvezel in Nederland image

Volgens Andrew van der Haar, directeur van de FCA, is er veel reden voor optimisme. Waar het slechts 5 jaar geleden nog heel onzeker was of voor 2030 ieder huishouden een glasvezelaansluiting in de meterkast zou hebben, komt dit doel nu binnen bereik. Er werden in 2022 zo’n 1,3 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Ruim 5 miljoen huishoudens hebben nu een glasvezelaansluiting.

Uitdaging van overbouw

“We hebben ons er als sector hard voor gemaakt om obstakels weg te nemen en samenwerking te bevorderen om dit te bereiken. Het resultaat mag er zijn, maar we hebben ook te maken met onvoorziene ontwikkelingen zoals overbouw."

Van der Haar doelt hiermee op een groeiend aantal gemeenten waar twee of meer aanbieders elk hun eigen glasvezelnetwerken aanleggen. Dit levert de eindgebruiker niets op. “Je kunt je afvragen wat de waarde is voor de gebruiker om meerdere glasvezelaansluitingen in de meterkast te hebben. Het is zowel technisch als vanuit het oogpunt van gezonde marktwerking niet nodig om fysieke glasvezelnetwerken dubbel of zelfs triple uit te voeren.”

Open access

Het is volgens Van der Haar al heel lang een goede praktijk dat de eigenaar van een netwerk dit netwerk op basis van ‘open access’ ter beschikking stelt aan dienstenaanbieders. Zo kunnen verschillende internet providers of andere IP-diensten gebruikmaken van hetzelfde fysieke netwerk.

“Technisch gezien is het helemaal niet nodig om dubbele netwerken te hebben, want de capaciteit van glasvezel is zo groot dat er geen sprake kan zijn van problemen met bandbreedte, zoals bij netwerken die op andere mediums zoals koper gebaseerd zijn. De doorsnee consument heeft voldoende aan één aansluiting en heeft geen enkele prikkel om via twee netwerken diensten af te nemen.”

Voldongen feit

Overigens is er in een aantal gemeenten gewoon sprake van een voldongen feit, en in de basis is het goed dat oudere netwerken (zoals koper) vervangen worden door glasvezel. Van der Haar: “We wijzen er al langer op dat oudere technieken aan het einde van hun levensduur raken en dat innovatie alleen mogelijk is op basis van glasvezel. We zijn dan ook blij met de enorme versnelling die we de afgelopen jaren zien op het gebied van de aanleg van glasvezel. We zien dat bijvoorbeeld ook al terug in de Digitale European Society Index (DESI) van 2022, waarbij Nederland weer gestegen is op het gebied van connectiviteit, zoals ook in ons rapport is beschreven.”

In internationale vergelijkingen blijft Nederland daarmee koploper op het gebied van connectiviteit. Wel heeft ons land moeten inleveren op haar toppositie op het gebied van zeekabels. Van der Haar: “We waarschuwen hier samen met onze partners al jaren voor: zonder goede publiek-private samenwerking missen we de boot bij de aanleg van nieuwe zeekabels. Gelukkig is de Nederlandse Rijksoverheid nu actief beleid gaan voeren om het tij te keren.” Daarnaast moet ook meer aandacht komen voor de veiligheid van onder meer zeekabels, nu de internationale veiligheidssituatie snel is veranderd, aldus Van der Haar.

Problemen rondom vestiging datacenters

De recente discussies en beleid rondom de vestiging van datacenters heeft de internationale investeringsbereidheid in Nederland geen goed gedaan en heeft zijn weerslag op de aantrekkelijkheid van Nederland als knooppunt voor internationale connectiviteit, merkt het rapport van de FCA ook op.

“Het is zaak dat we dit soort gesprekken weer op basis van feiten met elkaar voeren en niet gegijzeld worden door beeldvorming”, meent Van der Haar. “Als we als Nederland internationaal een belangrijke digitale speler willen zijn, dan horen daar nieuwe zeekabelverbindingen bij en hebben we datacenters nodig waar die verbindingen hun weg kunnen vinden naar bedrijven en de rest van Europa. We zien nu dat hier positieve stappen worden genomen en dat het belang van publiek-private samenwerking in de breedte wordt ingezien. Het is nu zaak om beleid te harmoniseren en de samenwerking verder op te zoeken.”

Lees hier het hele rapport ‘Nederland op glasvezel’.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei