Wouter Hoeffnagel - 25 mei 2023

Nederlandse bedrijven zijn koploper in gebruik van AI

Nederlandse bedrijven lopen voorop in het gebruik van data en AI vergeleken met andere EMEA landen. Niet-technische gebruikers beschikken bij 54 procent van de organisaties over volledige toegang hebben tot data en AI.

Nederlandse bedrijven zijn koploper in gebruik van AI image

Dit blijkt uit onderzoek van Dataiku, dat is uitgevoerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VAE. Meer dan 700 senior besluitvormers van bedrijven die actief gebruikmaken van gevestigde data science-platforms om AI-modellen te bouwen en te onderhouden namen deel aan het onderzoek.

Over heel EMEA is een toenemende trend zichtbaar van niet-technische gebruikers die met data en AI werken om cruciale zakelijke beslissingen te nemen. 47 procent van de organisaties geeft aan dat hun niet-technische gebruikers volledige toegang hebben tot deze data en AI-mogelijkheden. In Nederland lijken bedrijven voorop te lopen in deze trend, met 54 procent van de organisaties die aangeeft dat hun niet-technische gebruikers volledige toegang hebben tot data en AI. Daarnaast zegt 84 procent van de EMEA bedrijven no-code en low-code platforms te gebruiken om AI-doelstellingen te bereiken. Ook hierop scoren Nederlandse bedrijven iets hoger met een score van 87 procent.

Nederland scoort 10 procent boven het EMEA-gemiddelde

De overgrote meerderheid van de Nederlandse organisaties (89 procent) geeft aan dat ze de mogelijkheden van AI ten volle benutten. Hierin scoort Nederland een goede 10 procent hoger dan het EMEA-gemiddelde van 79 procent. Daarnaast geeft 30 procent van de Nederlandse bedrijven aan een meerderheid van het tech-budget (51-75 procent) in AI te investeren. Het EMEA-gemiddelde is 26 procent.

Ook komt naar voren dat AI door Nederlandse bedrijven gezien wordt als een kans om groei te stimuleren en niet alleen een manier om kosten te besparen. Gevraagd naar de aanleiding om aan de slag te gaan met AI antwoordden Nederlandse bedrijven: Om bedrijfsgroei te versnellen (58 procent), om de concurrentie voor te blijven (33 procent) en om kosten te besparen (8 procent). Vergeleken met de EMEA-gemiddeldes van respectievelijk 50, 36 en 13 procent.

Gevraagd naar de bedrijfsdoelen waar AI voor wordt ingezet, noemden Nederlandse bedrijven innovatie (65 procent), hogere omzet (54 procent) en tijd besparen (46 procent) als de drie belangrijkste. Over heel EMEA gezien waren de belangrijkste bedrijfsdoelen innovatie (59 procent), kosten besparen (49 procent) en hogere omzet (48 procent).

'Europese AI Act creëert nieuwe mogelijkheden'

Tijdens het onderzoek is ook onderzocht hoe bedrijven tegen de aankomende Europese AI Act aankijken. Deze verordening vereist dat elk bedrijf dat een AI-systeem als dienst of product op de Europese markt brengt, een risicobeoordeling uitvoert om de risico's van alle AI-systemen binnen de organisatie in kaart te brengen. Dit omvat alle risico's met betrekking tot gegevenskwaliteit, transparantie, menselijk toezicht en verantwoordingsplicht.

Hoewel er kritiek is geuit op de mogelijke gevolgen van de EU AI Act en het gevolg ervan voor AI-innovatie, bleek uit de enquête dat bijna 80 procent van de Nederlandse respondenten van mening is dat de wet innovatie niet zou belemmeren, maar juist nieuwe mogelijkheden zal creëren.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Nederlandse organisaties goed voorbereid zijn op de nieuwe wet. Zo geeft 74 procent aan zich volledig bewust te zijn van de nieuwe eisen die de wet met zich meebrengt, tegenover het EMEA-gemiddelde van 68 procent.

Focus op low-code en no-code AI

Volgens Dataiku Senior Vice President en General Manager, Gregory Herbert, laten de onderzoekscijfers zien dat het bewustzijn van de gecombineerde verantwoordelijkheid van datateams en niet-dataspecifieke rollen toeneemt. Maar er is nog werk aan de winkel om de volledige impact hiervan op bredere bedrijfsresultaten te benutten. Herbert: "We hebben een grote verschuiving gezien in toegankelijkheid van AI via het gebruik van low-code en no-code platforms. Maar voor veel bedrijven is er nog een groot onbenut potentieel als het gaat om het beschikbaar maken van data en AI voor niet-tech zakelijke gebruikers. Waar we naartoe willen is dat AI zo verweven is met de dagelijkse gang van zaken dat het gewoon deel uitmaakt van het bedrijf - en niet alleen wordt gebruikt of ontwikkeld door datawetenschappers. Als ondernemingen een grotere transformatie en echt datagestuurde bedrijfsresultaten willen zien, moet Everyday AI een realiteit worden voor niet-datagerichte functies."