Martijn Kregting - 12 september 2023

3.000 leerlingen basis- en middelbare school aan de slag met sociale robots

RobotWise wil komend jaar 60 basis- en middelbare scholen innovatieve lesprogramma’s aanbieden met behulp van sociale robots. Hierbij ligt voor 3.000 leerlingen de nadruk op het vergroten van 'kansengelijkheid', aldus de organisatie die zich richt op talentontwikkeling met behulp van sociale educatieve robots. Voor de financiering van de programma’s ondersteunde RobotWise de betrokken scholen bij het aanvragen van onderwijssubsidies, verkrijgbaar via het Gelijke Kansen-programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

3.000 leerlingen basis- en middelbare school aan de slag met sociale robots image

De 60 scholen kunnen de subsidies gebruiken voor het afnemen van RobotWise-lesprogramma’s, inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen, zoals robots. De lesprogramma's bestaan uit spellen met storytelling en opdrachten die leerlingen in groepjes offline en online uitvoeren.

Laagdrempelige ontwikkeling vaardigheden

Zo kunnen de leerlingen volgens RobotWise op een speelse wijze de wereld van robots verkennen en experimenteren ze op een interactieve en zelfstandige manier. Het doel is dat zij zo laagdrempelig zowel hun technologische- als hun samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen.

“Ons onderwijs is toekomstgericht en legt de nadruk op plezier, verbondenheid, ontwikkeling en samenwerking”, vertelt Danielle Koolmees, Vakleerkracht ICT en ICT-coördinator van de deelnemende Paus Joannesschool in Rotterdam. “De doelen en werkwijze van het doorstroomprogramma PO-VO van Robotwise sluiten goed aan bij wat wij onze leerlingen willen bieden.”

Door de inzet van verschillende soorten robots en werkvormen worden niet alleen de technische vaardigheden ontwikkeld, maar ziet de school ook dat leerlingen actief met elkaar samenwerken, problemen signaleren en oplossen en met nieuwe creatieve ideeën komen. Koolmees: “Het is mooi om te zien hoe de leerlingen plezier hebben tijdens de lessen, bezig zijn met programmeren en hier sterk in ontwikkelen.”

Gelijke kansen

De activiteiten met de robots zijn volgens RobotWise geschikt voor alle leerlingen en bieden gelijke kansen voor het ontdekken van hun talenten. De robots functioneren als educatief hulpmiddel waarbij de activiteiten de leerlingen spelenderwijs moeten voorbereiden op de toenemende digitalisering in en van de maatschappij. Hetzelfde geldt voor vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst.

"Niet elk kind heeft dezelfde kansen en mogelijkheden op dit gebied ”, zegt Tamar Neter, oprichter van RobotWise. “Daarom vinden wij het belangrijk dat deze positieve manier van lesgeven zo breed mogelijk wordt ingevoerd.” Om dat te verwezenlijken, helpt RobotWise scholen bij het aanvragen van subsidies op basis van no-cure-no-pay. De gebruikte robots zijn volgens de organisatie duurzaam omdat ze door de hele school, bij elke groep en les kunnen worden ingezet. Docenten hebben ondertussen meer tijd om hun leerlingen te observeren en op een positieve coachende manier bij te staan.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024