Martijn Kregting - 15 september 2023

Gemeente Leiden kiest Protinus IT ook als softwareleverancier

Leiden heeft al eerder voor Protinus gekozen als hardware-leverancier en verbreed nu, met de gunning van de aanbesteding ‘Software Broker’, deze samenwerking. Het nieuwe contract betreft het leveren van standaard software, inclusief aanverwante dienstverlening.

Gemeente Leiden kiest Protinus IT ook als softwareleverancier image

Vincent Verbiesen, algemeen directeur Protinus IT.

De gemeente Leiden is daarmee volgens Protinus de komende jaren verzekerd van leveranties van softwarelicenties op het gebied van onder andere virtualisatie, eindgebruikerstoepassingen, beheer en beveiliging. Cloud-oplossingen zoals Software as a Service (SaaS) en Platform as a Service (PaaS) vallen ook onder de reikwijdte van dit contract, evenals advies over bijvoorbeeld de licentiestructuur.

De gemeente Leiden beheert circa 3.500 werkplekken ten behoeve van de medewerkers van de eigen gemeente en de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

Social return

Leiden heeft Social Return structureel opgenomen in het aanbestedingsbeleid als onderdeel van duurzaam inkopen. Ook in deze aanbesteding worden er afspraken met Protinus gemaakt rondom Social Return, vertelt Vincent Verbiesen, algemeen directeur Protinus IT.

“Gemeenten nemen steeds vaker dergelijke voorwaarden op in hun aanbestedingsbeleid. Naast het feit dat we als organisatie altijd de ambitie hebben om ook maatschappelijk bij te dragen, kunnen we dit eenvoudig opnemen in onze formule. Zo versterken we met dit contract niet alleen de IT-organisatie van de gemeente Leiden maar ook hun doelstellingen op het gebied van Social Return.”

De aanbesteding schept volgens Verbiesen de randvoorwaarden voor een langdurige samenwerking in de komende 8 jaar.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024