Witold Kepinski - 19 september 2023

BCG en Anthropic werken samen rond verantwoorde GenAI

Boston Consulting Group (BCG) en Anthropic , een AI-veiligheids- en onderzoeksbedrijf, hebben een nieuwe strategische samenwerking aangekondigd die BCG-klanten zal helpen grensverleggende AI-technologie ethisch en effectief in te zetten.

BCG en Anthropic werken samen rond verantwoorde GenAI image

Via deze alliantie zullen BCG-consultants en klanten directe toegang hebben tot Claude 2 van Anthropic, een AI-assistent die is ontworpen om “behulpzaam, eerlijk en onschadelijk” te zijn. Door Claude 2 te integreren in klantbetrokkenheid wil BCG klanten helpen de productiviteit te verbeteren en te innoveren door de adoptie van veiligere, betrouwbaardere AI.

“De grote ondernemingen met wie ik spreek, zijn gefocust op het benutten van de waarde en de impact van AI, en doen dat op de meest effectieve en ethische manier. Het op elkaar afstemmen van deze twee aspecten van AI is een uitdaging en de prijs voor een fout kan enorm zijn, zowel financieel als qua reputatieschade. Onze nieuwe samenwerking met Anthropic zal helpen om die afstemming op het gebied van ethiek en effectieve GenAI te bewerkstelligen”, aldus Sylvain Duranton, wereldleider van BCG X, de technologiebouw- en ontwerpeenheid van BCG. “Samen willen we een nieuwe standaard zetten voor AI op verantwoord ondernemen en een veiligheidsrace naar de top bevorderen zodat AI op een ethische manier kan worden ingezet.”

Als onderdeel van een bredere GenAI-strategie werkt BCG met toonaangevende grote taalmodellen. Claude van Anthropic biedt de teams van BCG de mogelijkheid om onderzoek effectief te synthetiseren, gegevens snel te analyseren en geïnspireerde inzichten in verschillende sectoren te genereren. Claude zal worden ingezet bij klantbetrokkenheid om:

  • Synthetiseer lange documenten en onderzoek, inclusief ondersteuning van marktonderzoek en synthese van klantinzichten.
  • Versnel complexe transformaties waarbij schrijven betrokken is, zoals het opstellen van testscripts en specificaties bij transformaties van enterprise resource planning.
  • Lever zero-training productiviteitsgebruiksscenario's, zoals het ondersteunen van HR bij het schrijven van taakspecificaties, financiën bij het genereren van rapporten, of IT bij het analyseren van productstrategieën en vereisten.

BCG zal pilots faciliteren voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het op verantwoorde wijze inzetten van modellen zoals Claude om uitdagingen op het gebied van groei, efficiëntie en innovatie op te lossen.

BCG en Anthropic hebben al nauw samengewerkt om het AI-ecosysteem vooruit te helpen. Vorige week organiseerden BCG en Anthropic samen een workshop bij de Verenigde Naties over hoe je de kansen van GenAI kunt benutten in het cruciale werk van de VN, en tegelijkertijd risico's kunt beheersen.

“Bedrijfsleiders willen tegenwoordig het transformerende potentieel van AI benutten en tegelijkertijd de risico’s op een verantwoorde manier beheren”, zegt Neerav Kingsland, hoofd strategische partnerschappen bij Anthropic. “BCG is een leider in het begeleiden van ondernemingen door technologische veranderingen, en een actieve pleitbezorger voor een veilige inzet van AI. We kijken ernaar uit om hun klanten te ondersteunen terwijl ze samen met Claude bouwen en innoveren.”

Lees hier meer over de visie van BCG op GenAI .

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Progress Communications BN start week 17 tm 19