Martijn Kregting - 19 september 2023

EZK: investeren in verduurzaming en digitalisering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert de komende jaren extra in verduurzaming en digitalisering. Dat is volgens EZK essentieel voor de financiële weerbaarheid van alle Nederlanders, voor een sterk bedrijfsleven maar ook om voortgang te blijven boeken met de uitvoering van de gestelde klimaatdoelen en de energietransitie. Daarnaast wordt hard gewerkt om de schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen milder, makkelijker en menselijker te maken, zo meldt het ministerie naar aanleiding van Prinsjesdag 2023.

EZK: investeren in verduurzaming en digitalisering image

Investeren in de toekomstige economie en het klimaat, zowel door de overheid als het bedrijfsleven, is noodzakelijk om Nederland leefbaar, welvarend en concurrerend te houden. Naar verwachting herstelt de economie zich in de tweede helft van 2023, waarna de groei in 2024 doorzet.

Investeringen in innovatie

Het demissionair kabinet presenteerde tijdens Prinsjesdag behalve een koopkrachtpakket, ook investeringen gericht op ondernemerschap, innovatie en economische veiligheid. Zo is het budget van de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) incidenteel en structureel verhoogd. Met deze regeling kunnen ondernemers onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten.

Verder komt er 100 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de economische veiligheid van Nederland. Het gaat om budget dat kan worden ingezet om sensitieve technologieën, innovaties en daaraan gekoppelde ondernemingen en vitale aanbieders in Nederland te houden. Bijvoorbeeld als reguliere wetgeving of financiële middelen ontoereikend zijn, om te voorkomen dat ongewenste partijen zeggenschap of invloed verwerven.

Geld voor innovatieve startups

Eenzelfde bedrag is ervoor Nederlandse startups die de potentie hebben om te kunnen doorgroeien naar scale-up. EZK draagt 100 miljoen euro bij aan het zogenoemde het European Tech Champions Initiative (ETCI). Met deze financiering kunnen innovatieve Nederlandse bedrijven het tekort aan scale-ups inlopen. Het kabinet blijft via het Nationaal Groeifonds (20 miljard euro) met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van onze economie bevorderen via de bestaande projecten en met een vierde toekenningsronde in 2024.

Digitale dreiging onverminderd groot

Ook het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft (kort) iets te melden over de digitale plannen voor 2024. De digitale dreiging van criminelen en andere landen is onverminderd groot en verandert voortdurend, zo schrijft J&V. Dit levert voor burgers en organisaties risico’s op die kunnen leiden tot financiële schade en aantasting van het functioneren van de Nederlandse maatschappij. 'Daarom moeten we vasthouden aan de ingezette Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 en deze uitvoeren'.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei