Wouter Hoeffnagel - 11 oktober 2023

Aantal IT-vacatures daalt voor het eerste sinds COVID-19 pandemie

Het aantal uniek geplaatste IT-vacatures is voor het eerst sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie gedaald. In het derde kwartaal van 2023 daalde het aantal unieke IT-vacatures van 13.344 naar 11.652, wat neerkomt op een significante afname van 13%.

Aantal IT-vacatures daalt voor het eerste sinds COVID-19 pandemie image

Dit blijkt uit de meest recente IT-arbeidsmarktmonitor van IT-detacheerder Hello Professionals. De daling heeft zich niet beperkt tot een specifieke regio, maar heeft zich over het hele land verspreid. Toch zijn er enkele provincies waar de impact nog sterker voelbaar is, met name Flevoland (-24%), Groningen (-23%), en Zeeland (-20%).

Economische onzekerheid

Hello Professionals schrijft deze daling in het aantal vacatures toe aan de typische terughoudendheid van bedrijven tijdens periodes van economische onzekerheid. Zorgen over de economische omstandigheden en mogelijke effecten op bedrijfsresultaten kunnen leiden tot vertragingen in het aannemen van nieuw personeel.

Daarnaast streven bedrijven naar kostenbeheersing, wat kan resulteren in uitgestelde investeringsbeslissingen en projecten totdat de economische vooruitzichten gunstiger zijn.

Meer IT-professionals zoeken nieuwe carrièrekansen

In 2023 blijft het aantal actief zoekende IT-professionals die op zoek zijn naar nieuwe carrièremogelijkheden gestaag toenemen. Voor het eerst in drie jaar tijd is het percentage actief zoekende IT-professionals historisch gestegen naar 7%, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van slechts 1% minder dan een jaar geleden. Dit is toe te schrijven aan een daling van het aantal baanvinders en een toename van het aantal werkenden dat hun baan verloor. Het aantal werkelozen IT-professionals steeg volgens het CBS in de maand september 17,8% t.o.v. een jaar eerder met momenteel 3892 banenzoekers.

Het aantal IT-professionals dat actief op zoek is naar nieuwe kansen bedraagt nu 7%, terwijl het percentage latent zoekende IT-professionals is gedaald tot 54%. Het aantal IT-professionals dat momenteel niet op zoek is naar andere mogelijkheden is afgenomen tot 38%.

Keerpunt

Ondanks de huidige toename van actief en latent zoekende IT-professionals, bestaat er een aanzienlijke mogelijkheid dat de beweeglijkheid op de IT-arbeidsmarkt opnieuw zal afnemen. Dit fenomeen is vaak het gevolg van terughoudendheid die mensen tonen tijdens onzekere economische tijden, waarbij ze de voorkeur geven aan baanzekerheid en financiële stabiliteit boven het nemen van risico's. Het feit dat het aantal uniek geplaatste IT-vacatures al afneemt, duidt op deze opkomende trend.

Maarten Cobelens, algemeen directeur van Hello Professionals – IT-business partner, wijst op deze trend en zegt het volgende: "Hoewel we momenteel een stijging zien in het aantal actief en latent zoekende IT-professionals, is de kans groot dat de beweegbaarheid op de IT-markt in het volgende kwartaal zal afnemen. De vacatures nemen af en de aanhoudende economische onzekerheid zorgt ervoor dat mensen minder geneigd zijn om actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan”.

Meer freelance opdrachten

Ondanks de daling in het aantal IT-vacatures is er toch een stijging te zien in het aantal IT-freelance opdrachten in het derde kwartaal van 2023. De Freelance Markt Index van freelance.nl is in het derde kwartaal van 2023 vastgesteld op 103. Deze score geeft aan dat het aantal IT-freelance opdrachten naar verwachting zal stijgen in het komende kwartaal in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Deze ontwikkeling kan duiden op meer behoefte van flexibele invulling ten opzichte van het aannemen van vaste krachten.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12