Wouter Hoeffnagel - 23 oktober 2023

Telindus zet samen met Alyx in op meer vrouwen in techposities

Telindus gaat een samenwerking aan met Alyx, een snelgroeiende startup die hoogopgeleide vrouwen heropleidt voor techfuncties. Met de samenwerking zet Telindus op meer vrouwen in techposities. De eerste trainee is deze zomer al gestart als Business Analist.

Telindus zet samen met Alyx in op meer vrouwen in techposities image

Met de samenwerking geeft Telindus invulling aan het doel om meer techposities in te vullen door vrouwen voor een diverser team. Tegelijkertijd draagt de samenwerking bij aan personeelsuitdagingen waarmee Telindus net als veel andere techbedrijven kampt.

Genderkloof in IT dichten

Ondernemer Johanna Spiller startte Alyx om de genderkloof in de IT te dichten. In de techsector zijn de man-vrouwverhoudingen nog altijd scheef. Daarom werft Alyx hoogopgeleide vrouwen zonder technische achtergrond en biedt hen een traineeship en bootcamp, om ze vervolgens te plaatsen bij een partnerbedrijf zoals Telindus. Met als doel dat ze na hun traineeship in dienst gaan bij de organisatie.

Alyx zet ook op andere manieren bij aan meer gelijkheid op de IT-werkvloer, door bijvoorbeeld hun trainees een maandelijkse pay gap bonus te geven. Zij krijgen een bonus van 13 procent, net zo hoog als de huidige loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland. Dit geld kunnen zij na afloop van hun traineeship kunnen inzetten voor opleidingen, trainingen of bijscholing.

Spiller is erg blij met de samenwerking met Telindus. “Slechts 18 procent van de tech-ontwikkelaars is vrouw. Dit is zonde, want bedrijven met zowel vrouwen als mannen presteren namelijk beter. Het is tijd voor meer vrouwen in tech! Het geeft me echt voldoening als een trainee van Alyx uiteindelijk aan de slag gaat bij hun partnerbedrijf, want dat is precies waarvoor we dit doen”, aldus Spiller, CEO en medeoprichter van Alyx.

Tekort aan personeel aanpakken

Volgens Boyd de Ruiter (rechts op de foto), Head of IT & Service Development bij Telindus, past de missie van Alyx goed bij de bedrijfscultuur en doelstellingen van Telindus. “Wij hebben hier een warme familiecultuur en vinden diversiteit enorm belangrijk. We geven graag kansen aan mensen met een afstand tot de IT arbeidsmarkt. Maar net als veel andere bedrijven, hebben ook wij uitdagingen op personeelsgebied. De samenwerking met Alyx draagt bij aan een oplossing voor onze personele uitdagingen op een manier die ook nog eens diversiteit bevordert.”

Telindus heeft vacatures waar al technische kennis voor nodig is zoals senior developers, maar juist ook voor de functionele rollen zoals de meer coördinerende kant van IT. Daarom is de 36-jarige Pamela Djamenawi (foto) de trainee die via Alyx deze zomer als eerste is begonnen, gestart als Business Analist (BA). “Ik ben de brug tussen IT en de business. Een enorm leuke uitdaging waarbij ik me op verschillende gebieden moet bijscholen. Ondanks mijn gebrek aan IT-ervaring, voel ik me steeds comfortabeler in mijn nieuwe rol. De goede begeleiding vanuit Telindus en Alyx spelen hier zeker een grote rol in. Hoewel ik direct op vlieghoogte wil komen, is dat nog onrealistisch. Nu loop ik een tijdje mee met een ervaren BA, waarvan ik veel leer. Zo heb ik altijd iemand om mee te sparren en dat waardeer ik ontzettend”, aldus Pamela.

Intrinsieke motivatie belangrijk

De Ruiter vertelt dat het juist een pré is dat Pamela geen IT-achtergrond heeft. “Ze heeft wel al veel werk- en levenservaring. Als iemand met een andere achtergrond stelt ze zaken die we al lange tijd hetzelfde doen ter discussie. Ze houdt ons een spiegel voor. Dat is heel erg waardevol.” Hij geeft aan dat vooral intrinsieke motivatie belangrijk is om een traineeship te laten slagen. “De IT markt kan lastig zijn, er is veel werk voor weinig mensen en de druk is hoog. Maar als je het enthousiasme en de passie hebt om er iets van te maken, is de kans groot dat het lukt. Als bedrijf moet je openstaan voor dit soort initiatieven om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen die de IT markt op dit moment heeft”, sluit De Ruiter af.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024