Wouter Hoeffnagel - 10 november 2023

Mismatch op Nederlandse arbeidsmarkt rondom hybride werken

Als flexibel werken niet mogelijk is bij hun werkgever, dan gaat 40% van de Nederlandse werknemers op zoek naar een andere baan. Zo’n 6% neemt ontslag. Ook wordt van ruim de helft van de werknemers (51%) verwacht dat ze volledig op kantoor werken, terwijl maar een klein deel (17%) dat ook echt wil. Daarmee blijkt er nog steeds een mismatch te zijn tussen werkgevers en werknemers als het gaat om flexibel of hybride werken.

Mismatch op Nederlandse arbeidsmarkt rondom hybride werken image

Dit blijkt uit het State of Hybrid Work 2023: Nederland onderzoek van Owl Labs onder 2.000 Nederlandse werknemers. Hybride werken is als begrip volledig ingeburgerd: het is een van de erfenissen van de COVID-19-pandemie. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers werkt op dit moment flexibel. Dat dat deel niet groter is, is volgens werknemers te wijten aan de werkgevers. Uit het onderzoek van Owl Labs blijkt dat 45% van de werknemers denkt dat hun bedrijf hen verplicht om op kantoor te werken vanwege traditionele werkverwachtingen. Terwijl uit hetzelfde onderzoek naar voren komt dat 62% van de managers zegt dat hun teams productiever zijn wanneer ze hybride of op afstand werken.

Hoe verschillend denken werkgevers en werknemers over hybride werken? De mismatch zit vooral bij de verplichte kantooraanwezigheid.

 • Voor 51% van de werknemers is door de werkgever bepaald dat zij volledig op kantoor moeten werken. Slechts 17% van de werknemers heeft een voorkeur hiervoor.
 • Bij 48% van de werknemers is hybride werken de norm die de werkgever oplegt. 57% van de werknemers heeft dezelfde voorkeur.
 • Slechts 1% van de werkgevers kiest voor volledig werken op afstand. 26% van de werknemers kiest zelf hiervoor.

Er blijkt ook een mismatch te zitten tussen de Eerste Kamer en werknemers. Een grote meerderheid (70%) van de werknemers vindt dat het recht op hybride werken in de wet moet worden vastgelegd. Helaas voor deze groep is het wetsvoorstel Werken waar je wilt verworpen door de Eerste Kamer. Zij vinden dat werkgevers en werknemers in staat zijn om goede afspraken te maken, waardoor de wet volgens hen weinig waarde toevoegt.

Coffeebadging

De mismatch tussen werkgevers en werknemers kan dus leiden tot het vertrek van de medewerker. Een ander, relatief nieuw verschijnsel is het zogeheten coffeebadging (badge is hier de medewerkerspas): medewerkers die hybride werken, komen naar kantoor, alleen om even een praatje te maken bij de koffiemachine en zo hun gezicht te laten zien. Ruim vier op de tien (41%) medewerkers zegt geregeld zo’n kopje ‘inklok-koffie’ te drinken op kantoor, 10% zegt dat ook wel eens te willen proberen.

Frank Weisshaupt, CEO van Owl Labs: “Hybride kunnen werken blijkt voor veel werknemers een belangrijk argument in de keuze voor een werkgever. Als bijna de helft van de werknemers zegt van baan te willen wisselen als ze niet hybride kunnen werken, dan is dat een wezenlijk signaal voor werkgevers. In arbeidsvoorwaarden en in faciliteiten zullen ze hun werknemers tegemoet moeten komen. Er zijn ook nauwelijks argumenten te vinden om hybride werken níet toe te staan. Bijna twee derde van de leidinggevenden constateert dat hybride werkers productiever zijn dan pure kantoorwerkers.”

“Technologie kan werkgevers helpen om over hun aarzeling over hybride werken heen te komen. Goede conferencingoplossingen maken het mogelijk om de gevoelde afstand tussen mensen op kantoor en op afstand te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen”, vervolgt Frank. “De meerderheid van de medewerkers zou betere video- en audiotoepassingen voor hybride vergaderruimtes toejuichen. Niet verwonderlijk, want 91% van de vergaderingen heeft ten minste één deelnemer op afstand en 80% van alle deelnemers heeft bij hybride vergaderingen tijd verspild door technische problemen.”

Een derde van de werknemers klust bij

Uit State of Hybrid Work 2023: Nederland komt nog een opvallend resultaat. Bijna één op de drie Nederlandse werknemers (31%) blijkt een baan naast hun reguliere baan (of een ‘klusje erbij’) te hebben. Opmerkelijk genoeg zijn het vooral de managers die bijklussen. Van alle mensen die aangeven dat ze een of meer bijbaantjes hebben, is 88% manager en 12% een ‘gewone’ werknemer.

 • 32% doet het voor het extra inkomen, ook al hebben ze dat niet echt nodig.
 • 31% vindt zijn reguliere baan makkelijk, waardoor ze tijd en energie overhebben.
 • 31% vindt het leuk om meer klussen te hebben.
 • 29% doet het uit financiële noodzaak: ze kunnen niet rondkomen zonder extra inkomen.
 • 27% zegt dat hun hart bij de bijbaan ligt en dat ze daar in de toekomst hun belangrijkste werk van willen maken.

Andere bevindingen uit het onderzoek die naar boven komen zijn:

 • 43% van de hybride werknemers werkt twee dagen in de week op kantoor, 25% drie dagen per week.
 • Redenen om op kantoor te werken: ontmoeten van nieuwe mensen (62%), teamleden aantsturen (56%) samenwerken met collega's (55%).
 • Redenen om thuis te werken: zelfstandig werken (66%), betere werk/privébalans (62%) en focustijd (63%).
 • 60% van de managers gelooft dat hun hybride/thuiswerkende collega’s te weinig spontane of informele feedback ontvangen.
 • 40% vindt dat hun stressniveau het afgelopen jaar gestegen is; voor 52% is dit hetzelfde gebleven en voor 8% verminderd.
 • 37% van de respondenten zegt dat generatieve AI hen de komende 5 jaar in staat zou stellen hun werk sneller of effectiever te doen.
 • 54% van de leidinggevenden geeft aan dat hun bedrijf het gebruik van software om werknemersactiviteit te monitoren heeft uitgebreid.
 • 34% van de werknemers denkt dat hun werkgever het beleid voor hybride werken in het komende jaar zal veranderen.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier beschikbaar.

Progress Communications BW start week 17 tm 19 Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024