Wouter Hoeffnagel - 22 november 2023

Gartner: Negen principes voor het maximaliseren van de veerkracht van coudomgevingen

Net als iedere andere omgeving kunnen ook cloudomgevingen getroffen worden door storingen. Gartner adviseert infrastructuur en operations (I&O)-leiders negen principes te implementeren om de veerkracht van cloudomgevingen te maximaliseren.

Gartner: Negen principes voor het maximaliseren van de veerkracht van coudomgevingen image

“De cloud is niet magisch veerkrachtig en softwarefouten, en geen fysieke storingen, veroorzaken bijna alle cloudstoringen”, zegt Chris Saunderson, Sr Director Analyst bij Gartner. “In de cloud zijn storingen bijna nooit bij de hele cloudprovider betrokken, en het is ook niet waarschijnlijk dat de servicestoringen totaal zijn. In plaats daarvan zijn gedeeltelijke storingen, verslechtering van de dienstverlening, individuele serviceproblemen of lokale problemen typisch.”

Gartner-analisten bespreken hoe ze de impact van mislukkingen van cloudproviders kunnen omarmen en beperken tijdens de Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference. Het I&O-team moet de kenmerken en veelvoorkomende oorzaken van cloudstoringen begrijpen. Dit houdt onder meer in dat de meeste storingen gedeeltelijk zijn, dat ze intermitterend zijn of prestatieverslechtering met zich meebrengen waar ze minder direct opvallen, en dat er verschillen in veerkracht bestaan tussen de diensten die cloudproviders aanbieden.

'Niemand kan absolute veerkracht claimen'

“Veerkracht is geen binaire toestand”, zegt Saunderson. “Niemand kan absolute veerkracht claimen – jij niet, en geen enkele cloudprovider. Clouds zouden net zo veerkrachtig of zelfs veerkrachtiger moeten zijn dan de infrastructuur op locatie, maar alleen als het I&O-team ze op een veerkrachtige manier gebruikt.”

Gartner-analisten adviseren I&O-leiders zich te concentreren op negen belangrijke principes voor het verbeteren van de veerkracht van de cloud.

Figuur 1. 9 Principes om de veerkracht van cloudapplicaties te verbeteren


Bron: Gartner (november 2023)

  1. Business Alignment: Stem de vereisten op het gebied van veerkracht af op de zakelijke behoeften. Zonder deze afstemming op de vereisten zullen teams niet voldoen aan de veerkrachtverwachtingen of te veel uitgeven.
  2. Risico gebaseerde aanpak: Kies voor een op risico gebaseerde benadering van veerkrachtplanning die verder reikt dan catastrofale gebeurtenissen. Leg meer nadruk op de meest voorkomende fouten die organisaties beter kunnen verhelpen.
  3. Afhankelijkheidstoewijzing: Bouw afhankelijkheidsgrafieken die alle middlewarecomponenten, databases, cloudservices en integratiepunten in kaart brengen, zodat ze kunnen worden ontworpen en geconfigureerd voor veerkracht en kunnen worden opgenomen in zowel de betrouwbaarheid als de planning voor noodherstel (DR).
  4. Continue beschikbaarheid: De benadering van continue beschikbaarheid richt zich op het te allen tijde beschikbaar houden van applicaties, services en gegevens op serviceniveaus, zonder downtime en met beperkte impact tijdens een storing.
  5. Veerkrachtig door ontwerp: De applicatie zelf moet veerkrachtig zijn door het ontwerp. De veerkracht van de infrastructuur alleen is onvoldoende om de zero-downtime-diensten te leveren die eindgebruikers verwachten.
  6. DR-automatisering: het implementeren van volledig (of bijna volledig) geautomatiseerd disaster recovery (DR) – via de eigen tools van de organisatie of via cloud-native DR-tools van derden – biedt de basis die nodig is om te voldoen aan agressieve hersteltijddoelstellingen (RTO’s) en maakt DR mogelijk routinematig te testen.
  7. Veerkrachtstandaarden: adopteer veerkrachtstandaarden die verder gaan dan alleen architectuur en DR. Veerkrachtige systemen vereisen dat teams zich concentreren op kwaliteit, automatisering en continue verbetering, en dat ze kwaliteit gedurende de hele levenscyclus van een applicatie inbrengen.
  8. Geef de voorkeur aan cloud-native oplossingen: Cloudproviders hebben een aanzienlijk scala aan oplossingen die kunnen worden gebruikt om de veerkracht te verbeteren. Waar haalbaar zouden I&O-leiders van deze oplossingen moeten profiteren in plaats van te proberen hun eigen alternatieven te bedenken en er nog meer complexiteit aan toe te voegen.
  9. Focus op bedrijfsfuncties: In plaats van het denken te beperken tot alleen maar fail-over 'like-for-like', onderzoekt u alternatieven, zoals lichtgewicht IT-alternatieven of lichtgewicht applicatievervangingen die het absolute minimum bieden dat bedrijfskritische functionaliteit vereist.

Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in '9 Principles for Improving Cloud Resilience' en 'Quick Answer: How Should Executive Leaders Plan for Cloud Outages?'.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024