Witold Kepinski - 22 maart 2024

SAP klanten investeren meer, maar digitale transformatie stagneert

Uit de DSAG-Investitionsreport 2024 blijkt dat de IT- en SAP-budgetten van bedrijven blijven stijgen, maar dat de digitale transformatie stagneert.

SAP klanten investeren meer, maar digitale transformatie stagneert image

Uit het investeringsrapport 2024 van de Duitstalige SAP-gebruikersgroep eV (DSAG) blijkt: de IT- en SAP-investeringsbudgetten blijven stijgen - maar bij minder bedrijven dan in 2023. Tegelijkertijd blijven de IT- en SAP-investeringsbudgetten stijgen - maar bij minder bedrijven dan in 2023. De bereidheid om te investeren in S/4HANA groeit, maar als het gaat om de SAP S/4HANA-cloudstrategie zien gebruikersbedrijven behoefte aan discussie. RISE en GROW met SAP lijken onder de ondervraagden steeds belangrijker te worden. Volgens het DSAG Investment Report 2024 kan het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI) ook groeien. Bovendien zijn DSAG-lidbedrijven ervan overtuigd dat het belang van SAP voor hun bedrijven zal blijven groeien.

Ook de IT- en SAP-investeringsbudgetten zullen in 2024 voor veel bedrijven stijgen. Echter minder dan vorig jaar. Het totale IT-budget stijgt bij 43 procent van de ondervraagde bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH), vergeleken met 54 procent een jaar geleden. Deze blijft gelijk op 36 procent (2023: 26 procent) en daalt naar 18 procent (2023: 15 procent). Als het om investeringen in SAP gaat, kan worden gezegd dat het budget bij 46 procent van de ondervraagde bedrijven stijgt (2023: 52 procent), onveranderd blijft op 32 procent (2023: 31 procent) en daalt met 19 procent (2023: 31 procent). 15 procent).

“Het aandeel bedrijven waarvan de IT- en SAP-investeringsbudgetten gelijk blijven of afnemen, zijn aanzienlijk toegenomen. De marktomstandigheden zijn moeilijk en onzeker. Het is dan ook begrijpelijk dat bedrijven de neiging hebben om een ​​afwachtende houding aan te nemen, maar dit is niet aan te raden als ze op de langere termijn de concurrentie het hoofd willen bieden”, zegt Jens Hungershausen, CEO van DSAG

Business Suite blijft koploper

Gevraagd naar de gebruikte SAP Enterprise Resource Planning (ERP)-oplossingen, staat SAP ERP, oftewel de SAP Business Suite, in 2024 nog steeds duidelijk aan de leiding met 68 procent (2023: 79 procent) vóór S/4HANA On-Premises met 44 procent. procent (2023: 41 procent). Het algehele gebruik van S/4HANA Private Cloud en S/4HANA Public Cloud is toegenomen. 11 procent (2023: 8 procent) vertrouwt op S/4HANA Private Cloud en 6 procent (2023: 3 procent) op S/4HANA Public Cloud. “De cloud-operationele modellen voor S/4HANA spelen nog steeds een ondergeschikte rol. Dit is niet verrassend, aangezien bedrijven met tal van uitdagingen worden geconfronteerd bij de overstap naar de cloud. Strategische redenen, zoals reeds gedane investeringen en zorgen over de beveiliging van kritieke IT-infrastructuren, spelen hier zeker ook een rol”, legt de CEO van DSAG uit.

Behoefte aan discussie over de S/4HANA-cloudstrategie

Dit jaar werd aan DSAG-leden voor het eerst gevraagd hoe zij de S/4HANA-cloudstrategie van SAP beoordeelden. Er moet rekening mee worden gehouden dat een deel van het DSAG-onderzoek plaatsvond vóór de lancering van het nieuwe SAP-programma RISE met SAP Migration & Modernization , dat stimuleringsmaatregelen omvat bij de overstap naar de cloud. “De ondervraagde DSAG-leden zijn kritisch over de S/4HANA-cloudstrategie van SAP. Slechts 13 procent van de ondervraagden gaf een positief oordeel en bijna de helft een negatief oordeel”, legt Jens Hungershausen uit.

Onderwerpen als hogere standaardisatie, meer flexibiliteit en hogere zekerheid werden in het investeringsonderzoek als positief aangemerkt. “Tegelijkertijd willen de ondervraagden ervoor zorgen dat klanten op locatie ook de strategische innovaties ten volle kunnen benutten”, vat Jens Hungershausen samen.

De bereidheid om te investeren in S/4HANA groeit

Deze beoordeling heeft echter weinig invloed op de algehele bereidheid om in S/4HANA te investeren. Gevraagd naar de relevantie van de Business Suite voor SAP-investeringen in 2024, plant vier procent van de bedrijven hoge investeringen (2023: 6 procent) en 18 procent plant middelmatige investeringen (2023: 22 procent). Bij S/4HANA zijn hoge investeringen relevant voor 38 procent (2023: 28 procent) en middelmatige investeringen voor 32 procent (2023: 38 procent). “De investeringen in S/4HANA blijven toenemen. Met name de toename van de hoge investeringen duidt erop dat de inspanningen van DSAG en SAP bij het ondersteunen van gebruikersbedrijven tijdens de transformatie hun vruchten afwerpen. “Toch had ik een grotere bereidheid verwacht om in S/4HANA te investeren – vooral met het oog op het einde van het onderhoud in 2027 en het daaruit voortvloeiende zeer korte tijdsbestek voor een migratie”, zegt Jens Hungershausen.

RISE met SAP kan groeien

Op de vraag naar de rol van RISE met SAP voor bedrijven gaf 16 procent van de respondenten aan dat ze al gebruik maakten van het aanbod of van plan waren er gebruik van te maken. Acht procent zegt niet op de hoogte te zijn van het aanbod. 61 procent van de ondervraagden is niet van plan van het aanbod gebruik te maken. In het DSAG Investment Report 2022 zei 57 procent van de respondenten dat het zeer of enigszins onwaarschijnlijk was dat ze RISE met SAP in hun bedrijf zouden overwegen. “Veel van de ondervraagde bedrijven willen graag op locatie blijven met hun SAP ERP-systemen. Op het moment van het onderzoek zagen ze geen enkel voordeel van de migratie naar de cloud en was er ook een gebrek aan vertrouwen in SAP”, zegt Jens Hungershausen. Daarnaast noemden de respondenten een ongunstige kosten-batenverhouding, toegenomen testinspanning, beperkte uitbreidingsmogelijkheden en de grote afhankelijkheid van SAP, waaronder een gebrek aan exit-mogelijkheden, als redenen.

GROW with SAP speelt momenteel geen grote rol in de DSAG-gemeenschap. 55 procent van de ondervraagden gaf aan geen gebruik te willen maken van het aanbod. “S/4HANA Public Cloud is voor veel ondervraagden geen optie. GROW with SAP wordt meer gezien als een aanbod voor nieuwe klanten die kiezen voor een greenfield-aanpak”, vat Jens Hungershausen samen.

Meer inzicht in de bedrijfsrealiteit is wenselijk

“Het wordt spannend om te zien of het tij voor SAP zal keren door het eerder genoemde ‘ RISE with SAP Migration and Modernization ’ programma”, zegt Jens Hungershausen. Eind januari 2024 reageerde SAP op een DSAG-verzoek om on-premise klanten niet in de kou te laten staan. Het programma voorziet er onder meer in dat reeds gedane investeringen in aanmerking worden genomen. “Transformaties zijn omvangrijk en bedrijven hebben vaak verschillende releaseniveaus en uitbreidingsniveaus. Er bestaat hier geen one-size-fits-all aanpak. SAP moet dit onderkennen en bedrijven nog intensiever ondersteunen in hun transformatie”, zegt Jens Hungershausen.

Business Technology Platform neemt het voortouw

Met het oog op SAP-cloudoplossingen en hun relevantie voor investeringen in 2024 staat het SAP Business Technology Platform (BTP) op de eerste plaats vóór SAP SuccessFactors met hoge en middelmatige investeringen van 33 procent (2023: 24 procent). procent (2023: 17 procent) hoge en middelmatige investeringen. SAP Customer Experience (CX) volgt op de derde plaats met 12 procent (2023: 9 procent).

Als het om zakelijke technologieplatforms gaat, plant 34 procent (2023: 38 procent) van de ondervraagden hoge en middelmatige investeringen in analyseoplossingen, gevolgd door integratieoplossingen met 27 procent (2023: 17 procent). Voor applicatieontwikkeling en -automatisering plant 17 procent van de respondenten (2023: 17 procent) hoge tot middelmatige investeringen in BTP.

Cybersecurity blijft de IT-onderwerpen domineren

Naast de pure SAP-onderwerpen is een ander aandachtspunt van het onderzoek de relevantie van overkoepelende onderwerpen voor investeringsplanning. Cybersecurity staat duidelijk op de eerste plaats met 88 procent (2023: 88 procent) van hoge en gemiddelde relevantie, gevolgd door procesautomatisering met 75 procent (2023: 68 procent) en digitale competentie met 63 procent (2023: 50 procent). “Het aanhoudende belang van cybersecurity is niet verrassend. Ook nemen de gevaren toe door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). “Het is des te prettiger dat SAP heeft voldaan aan het al lang bestaande verzoek van DSAG en een SAP-beveiligingsdashboard heeft gepresenteerd op de DSAG Technology Days 2024 ”, aldus Jens Hungershausen. Over het geheel genomen is er vooral één ding nodig: hoogwaardige software- en cloudoplossingen die voldoen aan de toegenomen operationele en beveiligingseisen, en die een functioneel equivalent bieden aan eerdere on-premise oplossingen. Vanuit het perspectief van DSAG is het essentieel dat SAP klanten over het gehele portfolio ondersteunt met implementeerbare oplossingen en standaarden.

Het onderwerp IT-governance speelt voor 56 procent (2023: 44 procent) van de ondervraagden een rol en het onderwerp duurzaamheid voor 51 procent (2023: 48 procent) van de ondervraagden. Duurzaamheid blijft dan ook een belangrijk onderwerp. “Vanuit het perspectief van DSAG zou SAP zichzelf meer positioneren als een duurzame factor als de Green Ledger beschikbaar zou worden gesteld aan alle S/4HANA-klanten”, zegt Jens Hungershausen.

De digitale transformatie lijkt te stagneren

Een andere vraag draait om digitale transformatie en de vooruitgang van bedrijven. “Hier valt op dat de bedrijven geen vooruitgang hebben geboekt. Dat is problematisch. Want geen transformatie betekent stilstand en een steeds groter wordende kloof met de concurrentie. Wie te lang wacht, raakt snel achterop. In plaats daarvan moeten bedrijven innovaties snel kunnen implementeren om Duitsland als vestigingsplaats veilig te stellen”, zegt Jens Hungershausen. In 2024 gaf slechts vier procent (2023: 5 procent) van de respondenten aan dat ze al heel ver waren in de digitale transformatie. 40 procent omschrijft zichzelf tot nu toe (2023: 39 procent). 48 procent ziet zichzelf niet heel ver gaan, een daling van vier procentpunt ten opzichte van het DSAG Investment Report 2023.

De relevantie van AI wordt steeds groter

Dit jaar werd in het investeringsonderzoek opnieuw gevraagd naar de relevantie van kunstmatige intelligentie (AI) voor IT-investeringen. In het investeringsrapport van 2022 was 12 procent van de ondervraagden van plan te investeren in kunstmatige intelligentie/machine learning. Bijna twee jaar later kent 28 procent van de ondervraagden een hoge tot gemiddelde relevantie toe aan AI voor hun IT-investeringen. Voor 65 procent is het niet of nauwelijks relevant. De ondervraagden zien de voordelen van AI vooral op het gebied van IT, financiën, service, inkoop en verkoop en marketing. “Het resultaat laat zien dat veel bedrijven nog steeds voorzichtig zijn vanwege de hoge dynamiek op AI-gebied en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de markt. Hier zijn wij als DSAG, samen met SAP, verplicht om meer duidelijkheid te bieden, antwoorden te geven en mijlpalen voor oriëntatie te stellen”, vat Jens Hungershausen samen.

Op de vraag hoe zij de AI-strategie van SAP beoordelen, gaf bijna de helft van de ondervraagden geen informatie. 21 procent beoordeelt het als bevredigend, terwijl 10 procent het als “goed” beoordeelt. “Onze leden beschouwen de koppeling van AI en de cloud als bijzonder cruciaal. Ze willen gemakkelijker toegang tot AI en meer transparantie over bestaande en toekomstige mogelijkheden”, legt Jens Hungershausen uit. Concreet eisen de gebruikersbedrijven praktische gebruiksscenario's en open integratie die ook op locatie werkt.

Bedrijven verwachten een toenemende relevantie van SAP

Ondanks alle kritiek op SAP gaat ruim de helft van de ondervraagden ervan uit dat de relevantie van de softwarefabrikant voor de toekomst van hun bedrijf hetzelfde zal blijven. Bijna een derde zegt zelfs dat de relevantie van SAP zal toenemen. “Vanuit het perspectief van SAP is dit uiteraard een positief resultaat. Het is zeker ook hierdoor dat de softwarefabrikant de afgelopen decennia aanzienlijk is doorgedrongen in het systeemlandschap van bedrijven. Bij veel bedrijven is het vervangen van bestaande SAP-systemen nauwelijks denkbaar vanwege de inspanning die het met zich meebrengt”, concludeert Jens Hungershausen. De branchevereniging ziet nog steeds een aanzienlijk uitbreidingspotentieel bij SAP als het gaat om het ondersteunen van bedrijven bij hun transformatieprojecten. Hiervoor is DSAG beschikbaar als intermediair en vertaler tussen SAP en de gebruikersbedrijven in voortdurende uitwisseling en als kritische sparringpartner.

Enquêtebasis

Tussen 23 januari 2024 en 13 februari 2024 namen 228 mensen deel aan het onderzoek. Er werd slechts één persoon per aangesloten bedrijf geïnterviewd. Dit waren CIO's, CC-managers of contactpersonen uitsluitend van gebruikersbedrijven. Als het om sectoren gaat, domineren werktuigbouwkunde, apparatenbouw en componententechniek de TOP 5 met 12 procent, gevolgd door de publieke sector met 11 procent en de chemische industrie met 7 procent. De auto-industrie en de hightech- en elektronica-industrie vormden elk 6 procent van de deelnemers. 44 procent van de bedrijven heeft 500 tot 2.499 mensen in dienst. 73 procent van de bedrijven heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland, 13 procent in Oostenrijk, 9 procent in Zwitserland en 4 procent in andere landen.

Belangrijkste bevindingen:

 • IT- en SAP-budgetten stijgen: De budgetten voor IT en SAP stijgen bij respectievelijk 43% en 46% van de ondervraagde bedrijven.
 • Investeringsbereidheid in S/4HANA groeit: De bereidheid om te investeren in S/4HANA neemt toe, maar er is discussie over de cloudstrategie van SAP.
 • RISE with SAP en GROW with SAP: RISE with SAP wint aan populariteit, terwijl GROW with SAP weinig interesse geniet.
 • Cybersecurity domineert IT-thema's: Cybersecurity is met afstand het belangrijkste IT-thema, gevolgd door procesautomatisering en digitale vaardigheden.
 • Digitale transformatie stagneert: De voortgang van de digitale transformatie lijkt te stagneren, wat problematisch is.
 • Kunstmatige intelligentie (AI): De relevantie van AI neemt toe, maar er is nog veel terughoudendheid.
 • Relevantie van SAP neemt toe: Bedrijven verwachten dat de relevantie van SAP voor hun toekomst zal toenemen.

Details:

 • IT- en SAP-budgetten: De IT-budgetten stijgen bij 43% van de bedrijven, blijven bij 36% gelijk en dalen bij 18%. De SAP-budgetten stijgen bij 46%, blijven bij 32% gelijk en dalen bij 19%.
 • S/4HANA: SAP ERP/Business Suite is nog steeds de meest gebruikte ERP-oplossing, maar S/4HANA wint terrein. De cloudstrategie van SAP wordt echter kritisch beoordeeld.
 • RISE with SAP en GROW with SAP: RISE with SAP wordt door 16% van de bedrijven gebruikt of gepland, terwijl GROW with SAP weinig interesse geniet.
 • Cybersecurity: Cybersecurity is met afstand het belangrijkste IT-thema, gevolgd door procesautomatisering en digitale vaardigheden.
 • Digitale transformatie: De voortgang van de digitale transformatie lijkt te stagneren, wat problematisch is.
 • Kunstmatige intelligentie (AI): De relevantie van AI neemt toe, maar er is nog veel terughoudendheid.
 • Relevantie van SAP: Bedrijven verwachten dat de relevantie van SAP voor hun toekomst zal toenemen.

Conclusie:

De IT- en SAP-budgetten stijgen, maar de digitale transformatie stagneert. Bedrijven moeten sneller innoveren om concurrerend te blijven. De cloudstrategie van SAP wordt kritisch beoordeeld, terwijl RISE with SAP aan populariteit wint.

Opmerking:

De DSAG-Investitionsreport 2024 is gebaseerd op een enquête onder 228 CIO's, CC-managers en contactpersonen van gebruikersbedrijven.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V3