Witold Kepinski - 26 maart 2024

Devoteam TechRadar: GenAI is belangrijkste drijfveer achter innovatie

Devoteam, het consultancybedrijf gespecialiseerd in cloud technologie platforms, cybersecurity en data, publiceert de derde editie van de TechRadar met 150 technologieën die bedrijven in 2024 op hun radar moeten hebben.

Devoteam TechRadar: GenAI is belangrijkste drijfveer achter innovatie image

In deze editie van Devoteam's TechRadar is een derde van de technologieën AI-gerelateerd of AI-gedreven. De aanzienlijke aanwezigheid van zulke technologieën in alle categorieën van de radar wordt verklaard door de snelle opkomst van Generative Artificial Intelligence (GenAI) in slechts een paar maanden tijd. Deze ontwikkeling dwingt bedrijven om dringend hun technologische strategie te heroverwegen, prioriteiten te evalueren en de roadmap hierop aan te passen. Het is een tweeledige transformatie die kansen biedt, maar ook nieuwe risico's met zich meebrengt. Het vermogen om de AI-weg te navigeren terwijl organisaties hun evenwicht behouden, de bijbehorende risico's van GenAI beperken en de kracht ervan benutten, zal enorm belangrijk zijn.

Gert Jan van Halem, CTO van de Devoteam Group: “De opkomst van AI is opmerkelijk en brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee bij de implementatie ervan. De snelle vooruitgang beïnvloedt verschillende domeinen en laat zien dat het op ongekende wijze is geïntegreerd. Aan de ene kant is AI cruciaal, het negeren van de potentiële productiviteitswinst van AI kan leiden tot een achterstand. Het is dus belangrijk om de transformatieve mogelijkheden ervan te erkennen. De volwassenheid van cloudtechnologie en robuuste data platforms dragen bij aan de huidige kracht van AI. Aan de andere kant biedt AI enorme voordelen, maar niet elk probleem vereist de toepassing ervan. In plaats van je alleen te richten op het leren over AI, is het belangrijk om geïnspireerd te raken door het potentieel ervan. Dit is waar het bij de TechRadar om gaat: trends observeren en een standpunt innemen.”

Inzoomen op TechRadar 2024

De TechRadar bespreekt de volgende trends:

Digital Business and Products: Projecten verschuiven de focus naar rationalisatie, optimalisatie en operationele efficiëntie in plaats van innovatie en het verwerven van nieuwe markten. Bedrijven geven de voorkeur aan bewezen oplossingen die een snel rendement op investering garanderen. GenAI komt naar voren als een uitzonderlijk effectief antwoord om deze productiviteit doelen te bereiken.

Data-driven Intelligence: Bedrijven blijven dataplatforms in de cloud gebruiken, terwijl technologieleveranciers hun oplossingen verbeteren om optimaal datagebruik mogelijk te maken, intern en extern delen aan te moedigen, data van derden te integreren en ongestructureerde data efficiënt te verwerken. Er zijn echter grote organisatorische problemen rond datamanagement en het gebruik ervan, zoals governance, compliance, privacy, soevereiniteit en ethiek. Er zijn technologische oplossingen in opkomst om deze uitdagingen aan te gaan door de definitie, toepassing en controle van regels te verbeteren, met name bij grotere en meer diverse data.

Distributed cloud: Met de toenemende complexiteit en diversiteit van cloud omgevingen krijgen architecturale overwegingen opnieuw aandacht. De introductie van AI om de groeiende complexiteit van cloudomgevingen te beheren, met name in de context van soevereine clouds, wordt in de komende maanden verwacht.

Business Automation: Hyper Automation softwareleveranciers hebben snel het potentieel van GenAI ingezien en zijn begonnen hun portfolio's te verrijken door grote taalmodellen (LLM's), eigen of open-source, te integreren in hun gesprek interfaces.

Trust & Cybersecurity: Nu bedrijven hun informatiesystemen moderniseren en op grote schaal gebruikmaken van de cloud, wordt cloud security cruciaal. Ondanks de hoge beveiligingsniveaus van cloud service providers, maken recente incidenten duidelijk dat er dringend aanvullende oplossingen nodig zijn. Twee belangrijke punten zijn de beveiliging van multi-cloudomgevingen en identiteits- en toegangsbeheer (IAM).

Sustainability enabled by Digital: De huidige technologieën, met name cloud-based data platforms, stellen bedrijven in staat om hun milieuverslaglegging en management oplossingen te creëren. De keuze tussen bouwen of kopen hangt af van de organisatie en haar volwassenheid, met een centrale zorg voor overvloedige en verspreide data. Automatisering speelt een cruciale rol bij het versnellen van dataverzameling.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024