Witold Kepinski - 13 april 2024

Automotive sector pessimistisch over de toekomst

Leidinggevenden uit de automotive sector in Europa zien de toekomst minder rooskleurig in dan een jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek van KPMG onder 1000 executives uit de auto-industrie. Onder de Europese respondenten is slechts een kwart (25%) optimistisch over de winstgevende groei in de komende vijf jaar, ondanks de stabilisatie van grondstofprijzen op korte termijn, de tegemoetkoming van de Europese Commissie in de vorm van de Euro-7 norm (eisen aan nieuwe auto’s) en verminderde bezorgdheid over rentes, energieprijzen en inflatie.

Automotive sector pessimistisch over de toekomst image

Hoewel de problemen in de toeleveringsketen in 2024 naar verwachting tijdelijk afnemen, blijven Europese autofabrikanten op de middellange termijn last houden van verschillende uitdagingen. Aanhoudende geopolitieke spanningen bemoeilijken de toegang tot belangrijke grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen, halfgeleiders en materialen die nodig zijn voor de productie van batterijen en accu’s.

Hoge Europese ambities maar scepsis onder executives

De automotive executives verwachten dat 30 procent van alle nieuwe autoverkopen in Europa in 2030 bestaan uit batterij-elektrische voertuigen (BEV's). Dit is nog ver verwijderd van de Europese ambitie om in 2035 zo goed als alle nieuwe auto’s elektrisch te laten zijn. Tegelijkertijd zijn automotive executives in Europa in vergelijking met andere werelddelen het meest sceptisch over het break-even point (waarop elektrische- en brandstofauto’s onderaan de streep even duur zijn) zonder overheidssteun.

Stijn de Groen, sectorleider Automotive binnen KPMG, merkt op: “Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat belastingvoordelen en subsidies heel belangrijk zijn om EV-groei te stimuleren en om het vertrouwen te bieden aan consumenten, autofabrikanten, leveranciers en investeerders. De vraag blijft hoe we EV's aantrekkelijker kunnen maken dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen, terwijl we tegelijkertijd minder afhankelijk worden van belastingen en subsidies.”

Wereldwijde concurrentie

Europese autofabrikanten zullen naar verwachting sterke concurrentie ondervinden in de EV-markt. Deze Europese spelers krijgen enerzijds te maken met Amerikaanse spelers die, dankzij de Inflation Reduction Act (eem stimuleringspakket voor de verduurzaming van de Amerikaanse economie en infrastructuur) een impuls zal krijgen. Daarnaast krijgen Europese spelers te maken met een toestroom van voordeligere EV’s uit China.

De Groen voegt toe: “Het is dan ook de vraag hoe de traditionele autofabrikanten en toeleveranciers kunnen concurreren met de dreigende verstoring door nieuwe autofabrikanten. Mogelijk zullen ze niet-strategische bedrijfsonderdelen afstoten, fusies en overnames doen, samenwerken met technologiebedrijven en kijken naar verregaande samenwerkingen voor de productie van elektrische voertuigen.”

Snellaadnetwerk wordt belangrijker

Nu elektrisch rijden door de komst van meer betaalbare modellen voor steeds meer Europeanen bereikbaar wordt, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van snelladen. De laadnetwerken die hiervoor nodig zijn, zullen sneller groeien dan de infrastructuur voor ‘langzaam’ laden. Bijna een derde van de executives (32%) verwacht dat EV-eigenaren bereid zijn maximaal 20 minuten te wachten tot hun voertuig voor 80 procent of meer is opgeladen. In 2022 was dat nog 17 procent.

Hoewel openbare laadnetwerken snel zullen uitbreiden, zijn er ook uitdagingen. Het gaat hierbij vooral om de integratie tussen de laadinfrastructuur en elektrische voertuigen, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden die voor nog meer duurzaamheidswinst zorgen. Denk hierbij aan de integratie met home energy management systemen, maar ook het toepassen van bi-directioneel laden om congestie op het stroomnet (tijdelijk) tegen te gaan.

Een shift in de verkoop

Het vertrouwen in online autoverkoop in 2030 is deze editie van de survey sterk gedaald (van 73% in 2024 naar 52% in 2023). Desondanks wordt verwacht dat het aandeel van niet-traditionele verkoopkanalen in de verkoop van voertuigen aanzienlijk zal gaan toenemen. De nadruk zal volgens de executives gaan liggen op directe verkoop aan consumenten en de verkoop via agenten. Deze verschuiving betekent dat autofabrikanten kapitaal moeten vrijmaken om te investeren in deze kanalen.

Stijn de Groen concludeert: “We zien dat Europese executives in de auto-industrie iets pessimistischer zijn geworden. De transitie naar emissievrije mobiliteit biedt kansen voor Amerikaanse en Chinese autofabrikanten, waardoor de gevestigde orde onder druk komt te staan. Het is belangrijk dat zij hun strategieën gaan herzien en kritische strategische vragen stellen om voorop te blijven lopen. De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor het succes van de (Europese) industrie in de komende jaren.”

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024