Wouter Hoeffnagel - 23 juni 2024

'Datakwaliteitsissues en schalen van data-activiteiten belemmeren AI-inzet'

Driekwart van de bedrijven past AI toe. Hiervan loopt een bijna evengrote groep (72 procent) echter tegen belangrijke datakwaliteitsissues aan. Ook vinden bedrijven het lastig data-activiteiten te schalen.

'Datakwaliteitsissues en schalen van data-activiteiten belemmeren AI-inzet' image

Dit blijkt uit het jaarlijkse 2024 State of Application Strategy Report van F5 Networks. De verwachting rondom AI zijn hooggespannen. Zo ziet 56 procent van de ondervraagden generatieve AI als belangrijkste ontwikkeling, ruim meer dan andere toptrends in digitalisering zoals IT-centralisatie (40 procent), multicloud-netwerken (35 procent) en applicatiebeveiliging (33 procent). Uit het rapport blijkt ook dat bedrijven handelen naar hun intentie. Driekwart van de respondenten zegt bezig te zijn met digitale transformatieprojecten die F5 categoriseert als 'AI-assisted business', tegenover 61 procent in 2022 en slechts 17 procent in 2020. Tegelijkertijd past slechts 24 procent AI momenteel echt op schaal toe binnen de organisatie.

GenAI kent lang niet altijd strategische doelen

Hoewel het gebruik van generatieve AI toeneemt, hebben de meest voorkomende toepassingen nog lang niet altijd strategische doelen. De meest voorkomende use cases zijn copilots en andere tools voor werknemersproductiviteit (40 procent) en klantenservice-tools zoals chatbots (36 procent). Tools voor workflow-automatisering (36 procent) werden genoemd als de AI-gebruiksvorm met de hoogste prioriteit.

Het SOAS-rapport toont wel aan dat generatieve AI verder gaat dan een modewoord en steeds breder wordt toegepast. Op het gebied van beveiliging gaf meer dan een derde (35 procent) van de respondenten aan dat het automatiseren van aanpassingen aan beveiligingsbeleid en -configuraties de meest waardevolle generatieve AI-gebruiksvorm is.

Infrastructuur en datalaag vormen drempels

Uit het rapport komen verschillende drempels naar voren om AI breder in te zetten. In de infrastructuur zijn voor 62 procent zijn de kosten van computing een groot probleem bij het schalen van AI. Meer dan helft (57 procent) maakt zich vooral zorgen over de beveiliging van modellen, waardoor 44 procent zegt de komende vijf jaar meer te investeren op dit gebied. En als derde worden door 55 procent de prestaties van alle aspecten van het model genoemd als een punt van zorg.

Voor de datalaag noemt 72 procent van de respondenten de datakwaliteit en het onvermogen om data-activiteiten te schalen als de grootste belemmeringen voor het breder inzetten van AI. Iets meer dan de helft (53 procent) ziet het gebrek aan AI- en datavaardigheden als een belangrijke belemmering. En hoewel 53 procent van de bedrijven aangeeft een duidelijke datastrategie te hebben, geeft meer dan 77 procent van de ondervraagde organisaties aan dat ze niet beschikken over één enkele bron van waarheid voor hun data.

Het hele rapport is hier beschikbaar.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024