Wouter Hoeffnagel - 10 juli 2024

Zes op de tien CFO's en CEO's voorzien grote impact van AI op hun sector

62% van de CFO's en 58% van de CEO's verwachten dat AI de komende drie jaar de grootste impact gaat hebben op hun sector, blijkt uit onderzoek van Gartner. De marktonderzoeker waarschuwt dat hoewel de potentie van AI om sectoren te transformeren groot is, het tijdspad van drie jaar hiervoor zeer kort is. Het roept senior managers dan ook op hun verwachtingen te matigen en zich bewust te zijn van de organisatorische uitdagingen waarmee zij te maken krijgen.

Zes op de tien CFO's en CEO's voorzien grote impact van AI op hun sector image

Gartner deed onderzoek onder 247 CEO's en CFO's, gehouden in juli 2023 tot en met december 2023. Het onderzoek had als doel de standpunten van CEO's en senior managers in kaart te brengen over huidige zakelijke kwesties, evenals enkele gebieden van de impact van de technologieagenda. "CFO's en CEO's zijn beide in de eerste plaats gefocust op winstgevende groei, waarbij bijna tweederde van de respondenten in beide groepen dit in hun top drie strategische zakelijke prioriteiten plaatst", zegt Alexander Bant, hoofd onderzoek bij de Gartner Finance Practice. “Daarna zijn technologie en personeel de volgende hoogste prioriteiten, waarbij ongeveer een derde van de respondenten deze in hun top drie selecteert."

“Hoewel AI een enorm potentieel heeft om industrieën te transformeren, is drie jaar een korte tijdshorizon om dit te doen. Senior executives moeten hun verwachtingen managen en zich volledig bewust zijn van de organisatorische uitdagingen waarmee ze te maken zullen krijgen.”

Groei is topprioriteit

CFO's en CEO's zitten op één lijn wat betreft groei, wat beide groepen als hun belangrijkste zakelijke prioriteit voor 2024-2025 beschouwen. Voor CFO's betekent dit geen grote verandering ten opzichte van hun prioriteiten voor 2023, maar voor de CEO-groep is het aantal respondenten dat groei in hun top drie prioriteiten kiest, sinds vorig jaar met 38% gestegen.

Het sentiment met betrekking tot kostenbeheer week dit jaar echter af, met een aanzienlijke toename van het aantal CFO's dat dit als een topprioriteit beschouwt, maar weinig verandering in het CEO-sentiment, wat te wijten kan zijn aan het feit dat CEO's eerder geneigd zijn om meer speelruimte te geven over de terugverdientijden van interne investeringen dan CFO's. .

'CFO's moeten zich aansluiten bij hun CEO'

“Om deze verschillen aan te pakken en tegelijkertijd de groei van de organisatie tot prioriteit te maken, moeten CFO’s zich aansluiten bij hun CEO als het gaat om digitale investeringen, risicobereidheid en kostenbesparingen die de groei ondersteunen”, aldus Bant. “CFO's zouden de drijvende krachten achter de flexibiliteit van hun CEO op het gebied van de investeringshorizon moeten bespreken. Voor veel bedrijven heeft dit waarschijnlijk te maken met de langere tijdlijnen die transformationele investeringen in technologie nodig hebben om rendement op te leveren.”

CEO's en CFO's maken zich ook zorgen over talentverschuivingen, daarbij verwijzend naar de stijgende beloningsverwachtingen van werknemers en het verlangen naar flexibiliteit op de korte termijn, en de gevolgen van AI op de lange termijn. Beiden zijn optimistisch over het potentieel van AI om kostenbesparingen en productiviteit te stimuleren, maar meer CFO's dan CEO's maken zich zorgen over de uitdagingen op het gebied van talent op de korte termijn.

“CFO’s moeten inzicht bieden in nieuwe benaderingen die de talentkloven overbruggen en tegelijkertijd kostenbesparingen creëren, zoals ‘rustige aanwerving’”, aldus Bant. “Om talentverschuivingen of verloop aan te pakken wanneer loonsverhogingen niet haalbaar zijn, kunnen CFO’s pleiten voor een flexibel werkbeleid waar werknemers de voorkeur aan geven.”

Ecologische duurzaamheid als groeimogelijkheid

Ten slotte ziet bijna 75% van de CEO's ecologische duurzaamheid meer als een groeimogelijkheid, terwijl CFO's duurzaamheidsinitiatieven eerder als marketinginstrumenten beschouwen.

“Als eerste stap om hun positie te verzoenen, moeten CFO’s bepalen of de duurzaamheidsambities van hun CEO vragen om compliance, optimalisatie of transformatie”, aldus Bant. “Daarna moeten CFO’s hun investeringsevaluatiecriteria herzien om rekening te houden met deze doelstellingen, bijvoorbeeld door niet-financiële criteria op te nemen, maar ook de opportuniteitskosten en de kosten van nietsdoen.”

Klanten van Gartner kunnen meer lezen in 'Comparing CFO and CEO 2024 Strategic Business Priorities'. Niet-klanten kunnen de 'CFO Perspectives on the 2023/24 CEO Survey' downloaden.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024