Redactie - 01 maart 2013

iToerist-app onderdeel van dienstverleningsconcept gemeente Veere


Klantvraag  
Ontwikkel een app waarmee de gemeente Veere zich profileert als een gastvrije gemeente met alle ruimte voor recreatie, ontspanning en cultuur.

Oplossing
iToerist-app voor Apple- en Android-tablets en -smartphones die bezoekers breed informeert over alle points of interest (POI) in de gemeente. De app is de opmaat naar verschillende innovaties die PinkRoccade Local Government de komende jaren op het programma heeft staan.

Voordelen
Veere profileert zich als moderne dienstverlener.

  • Alle toeristische informatie binnen één platform aangeboden.
  • Meer kansen voor middenstand en horeca om bezoekers te trekken;
  • Door cloud-benadering geen extra beheerlast en verminderde complexiteit van de IT-omgeving.

Resultaten
  • De app voor Veere is in drie maanden ruim tweeduizend keer gedownload (stand juli 2012)
  • Meer dan zeshonderd bedrijven/instellingen participeren in de app. De reacties uit het bedrijfsleven zijn zeer positief.
  • Veere en PinkRoccade doen ervaring op met apps en cloud-modellen. Hierdoor bereiden gemeenten zich goed voor op de toekomst.

In de zomer van 2012 nam de Zeeuwse gemeente Veere de iToerist-app in gebruik. Deze biedt allerlei toeristische informatie aan gasten. De app is ontwikkeld door PinkRoccade Local Government en vormt de opmaat naar verschillende innovaties voor gemeenten, waarmee zij de dienstverlening aan burgers verder verbeteren en de interne efficiëntie en effectiviteit vergroten. De app is voor Veere veel meer dan een aardige gadget, benadrukt Geert Ridderbos, Hoofd Interne Dienstverlening, Automatisering en Communicatie bij de gemeente Veere.

iToerist is een app voor Apple- en Android-tablets en -smartphones die bezoekers breed informeert over alle points of interest in de gemeente. De gemeente vult zelf deze app met alle nuttige informatie over evenementen, restaurants, parkeer gelegenheden etc.
"De app sluit naadloos aan bij ons dienstverleningsconcept, dat uitgaat van het principe dat de gemeente altijd dichtbij is", zegt Ridderbos. "Daar horen apps bij. Wij gaan er vanuit dat een burger of bezoeker zelf moet kunnen uitmaken hoe en waar hij of zij informatie over de gemeente krijgt. Met de enorme toename van tablets en smartphones ligt het voor de hand om daar met apps op in te spelen. Wij vinden dat we als gemeente innovatief moeten zijn. Uiteraard is toeristische informatie op papier en via websites te ontsluiten. Maar de app breidt die keuzemogelijkheden verder uit."

Innovatie
Voor PinkRoccade Local Government is de app onder meer een showcase van de nieuwe strategische keuzes op het gebied van innovatie. De ICT-dienstenleverancier vernieuwt zijn productportfolio in nauwe samenwerking met klanten. Dat gold voor iToerist, dat samen met Veere werd ontwikkeld en gaat gelden voor Burgerzaken dat als onderdeel van de gemoderniseerde Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) ontwikkeld wordt in samenwerking met 25 gemeenten. I PinkRoccade Local Government zal ook nog andere apps ontwikkelen die gebruiksgemak bieden aan burgers en de gemeenten in staat stellen om de efficiëntie verder te vergroten.

Enthousiast
De iToerist-app voor Veere biedt meer dan zeshonderd points of interest en informatie over alle evenementen. De gemeente houdt de content dagelijks bij via een webinterface. Een toerist die de gemeente binnenrijdt, ziet na het starten van de app - die ook in het Engels en Duits beschikbaar is - de points of interest. Hij of zij kan zelf categorieën in- of uitschakelen. Ridderbos zegt dat de middenstanders enthousiast zijn. "Wij hebben al veel positieve reacties gehad op het initiatief. Dit jaar zijn de app en alle vermeldingen helemaal gratis. We gaan nu eerst kijken hoe de belangstelling van gebruikers is. Daarna beginnen we met een oriëntatie met betrekking tot sponsoring of bannering om zo ook opbrengsten te genereren."

Economisch belang
Volgens Ridderbos is het economisch belang van de iToerist-app overduidelijk. "We hebben jaarlijks circa vier miljoen betaalde overnachtingen. We zien in dat verband dat steeds meer mensen voor een korter verblijf komen. Het is voor Veere cruciaal om toeristen te blijven trekken. Praktische apps kunnen daarbij helpen. Overigens is een app als iToerist voor iedere gemeente of regio interessant, ook de niet- of minder toeristische. Er zijn in iedere streek interessante plekken te zien of er is horeca die iets te bieden heeft." PinkRoccade Local Government biedt iToerist inmiddels gratis aan alle gemeenten aan. De Veluwse gemeente Nunspeet is na Veere de tweede gemeente die er gebruik van maakt. Ook de gemeente Twenterand zet de app in om toeristen extra service te bieden.

Voorbeeldfunctie
Met de apps wil de gemeente Veere nadrukkelijk laten zien dat het de ambitie heeft om voorop te lopen in dienstverlening. Elektronische service speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. Ridderbos: "Door digitale dienstverlening is bijvoorbeeld het aantal telefoontjes naar de gemeente gedaald van 70.000 naar 40.000 per jaar. Ook is er met apps meer te doen dan nu al gebeurt. Denk aan een afval-app die burgers informeert als de vuilniswagen later komt of een duurzaamheid-app met informatie over energiebesparingen en andere groene onderwerpen. De gemeentewereld is verdeeld over de inzet van apps. Het zou te complex of te duur zijn of de organisatie is er nog niet klaar voor. In onze visie is deze koudwatervrees niet nodig. Het is een nieuwe wereld die veel te bieden heeft."

Cloud

Voor PinkRoccade speelt bij deze ontwikkelingen de cloud een belangrijke rol. Door apps en traditionele applicaties meer en meer onder te brengen in de cloud, verminderen gemeenten de interne beheerlast. Zij hoeven zich niet langer zorgen te maken over beveiliging en beschikbaarheid en kunnen zich volledig richten op het optimaliseren van de processen. PinkRoccade ontzorgt gemeenten door zijn cloud-aanbod, waarbij apps en data via het internet te ontsluiten zijn. PinkRoccade completeert dit aanbod met gedetailleerde proceskennis, zodat de oplossingen direct aansluiten op de behoeften van iedere individuele gemeente.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19