Redactie - 25 september 2012

Bedrijfsprocessen bepalen de overstap naar (publieke)clouddiensten


In het onderzoek “IDC en Gartner verschillen van mening over waarde publieke clouddiensten” op Executive-People.nl werd ik getriggerd over de toename van deze diensten voor de komende jaren. Immers publieke clouddiensten zijn commodity-producten en zijn services binnen de cloud die zich kenmerken door een “standaard voor iedereen”-principe. Zowel Gartner als IDC voorspellen een snelle groei van publieke cloud diensten. Gartner zegt dat deze markt in 2016 goed is voor 206,6 miljard dollar. IDC verwacht een omzet van 100 miljard dollar.

Het feit dat twee grote marktonderzoekbureaus verschillen van mening moet gerelateerd zijn aan de klantcontacten die beide bedrijven onderhouden en de informatie die wordt gedeeld. Het is namelijk niet zo eenvoudig om commodity-producten te integreren binnen de bedrijfsprocessen. Natuurlijk is het eenvoudig te zeggen dat we iedereen een publieke clouddienst als bijvoorbeeld tekstverwerking geven vanuit de cloud en besparen hiermee vele Euro’s. Echter hoe ga je om met een omgeving zoals SAP die automatisch een word-template opstart voor het versturen van een brief? Deze koppeling komt namelijk te vervallen bij de overstap naar een tekstverwerker vanuit de cloud.

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van publieke clouddiensten is het verstandig te onderzoeken welke bedrijfsprocessen zich lenen om binnen een cloudconcept ondersteund  te worden. Het is namelijk een grote stap voor organisaties die overwegen van publieke clouddiensten gebruik te maken. Zo zijn er factoren als de volledige afhankelijkheid van derde partijen om rekening mee te houden alsmede de snelheid en beschikbaarheid van de internetlijn. Vandaar dat er op dit moment meer wordt gekozen voor hybride cloudoplossingen in plaats van publieke clouddiensten. Er is dan altijd een bijgewerkte kopie van de data binnen het bedrijf beschikbaar. De opslag vindt plaats op beperkte/uitgeklede serverversies, zoals Microsoft DFS (Distributed File System), die nagenoeg geen beheer vragen.

Onderzoek met betrekking tot de bedrijfsprocessen is dus essentieel. Hierbij is het belangrijk de eindklant/gebruiker centraal te stellen om teleurstellingen te voorkomen. Een goede exercitie is het plotten van de aanwezige applicaties op de bedrijfsprocessen. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld van het applicatielandschap en tevens een relatie tussen de processen en de applicaties die ze ondersteunen. Op basis van verkregen informatie is het mogelijk te bepalen welke processen zich lenen om als (publieke)clouddienst af te nemen.

De rol van de applicatie- en infrastructuur architect is hierbinnen essentieel. Zij zijn immers in staat om een compleet beeld van de (ICT)omgeving te vormen en hier een beleid op te definiëren.  Deze aanpak zorgt zowel voor een meer toekomstvaste informatievoorziening, als voor een optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen. 

Edwin Koose - Senior Business Consultant bij Ventus, Linkedin
     

SLTN Vierkant DIL Dutch IT Leaders Linkedin
ALSO CTV BW en BN 23-05-2023 t/m 30-05-2023