Wouter Hoeffnagel - 24 augustus 2016

Zorginstellingen maken inhaalslag rond outsourcing

De Nederlandse zorginstellingen zijn bezig met een inhaalslag waar het gaat om het uitbesteden van IT-diensten. De voornaamste drijfveer voor outsourcing is het verbeteren van de kwaliteit van de primaire processen. 61% van de zorginstellingen geeft aan meer te gaan uitbesteden; in andere sectoren is dat gemiddeld 49%. 80% van de instellingen die tot uitbesteding zijn overgegaan geeft aan dat de doelstellingen van de outsourcing gerealiseerd zijn.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Sourcing van IT in de zorg’ dat door managementadviesbureau Quint Wellington Redwood is uitgevoerd. De digitalisering van de samenleving heeft de relatie tussen zorgverleners en zorgontvangers blijvend veranderd. Het benutten van nieuwe technologie kan instellingen helpen in te spelen op de nieuwe situatie. Outsourcing van IT is daarvoor een steeds populairdere oplossing, zo blijkt uit het onderzoek.

Kwaliteit van primaire processen verbeteren
De voornaamste beweegreden (72%) om over te gaan tot outsourcing van IT-diensten is het verhogen van de kwaliteit van de primaire processen. Daarmee heeft de zorgsector een ander primair motief dan bijvoorbeeld de overheid (focus op kernactiviteiten) en de financiële sector (kostenbesparingen). In de zorg is ‘toegang tot resources’ de tweede belangrijke driver (50%): het is voor interne IT-afdelingen steeds lastiger om de juiste competenties binnen te halen en vooral te houden. De derde reden is de wil om focus te houden op de kernactiviteiten (38%). 80% van de instellingen die tot outsourcing zijn overgegaan geeft aan dat ze de doelstellingen van de aanbesteding hebben behaald.

De zorg lijkt ten opzichte van andere sectoren bezig aan een inhaalslag voor wat betreft de outsourcing van IT-diensten. 61% van de zorginstellingen geeft aan meer te gaan uitbesteden; in andere sectoren is dat gemiddeld 49%.

Strategische visie
De onderzoekers benadrukken dat outsourcing een middel is en geen doel. Een besluit over uitbesteding moet dan ook passen in een bredere, strategische visie van de gehele organisatie. Sourcing hoeft niet per se OUTsourcing te zijn. Het advies aan zorginstellingen is om niet alleen op zoek te gaan naar passende leveranciers, maar ook naar effectieve samenwerkingsverbanden binnen de zorg. Voor sommige IT-diensten is een bepaalde kritische massa nodig om efficiënt en hoogwaardig te zijn.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29