Martijn Kregting - 11 augustus 2022

Cloudsoevereiniteit steeds hogere prioriteit voor organisaties

Organisaties die veilige, innovatieve en schaalbare oplossingen zoeken om hun data te beheren, geven steeds meer prioriteit aan cloudsoevereiniteit. De acceptatie van cloudsoevereiniteit wordt vooral gedreven door regelgeving en de behoefte van organisaties om hun data te controleren. Bovendien verwachten organisaties dat soevereine cloudoplossingen vertrouwen en samenwerking bevorderen en de verschuiving naar een data-ecosysteem versnellen.

Dat zijn enkele van de conclusies in het meest recente rapport van het Capgemini Research Institute: “The journey to cloud sovereignty - Assessing cloud potential to drive transformation and trust”. Het Capgemini Research Institute ondervroeg leidinggevenden van 1.000 organisaties op het niveau van directeur uit 10 landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, de VS, het VK, India en Australië.

Zorgen over publieke cloud

Volgens het rapport maken organisaties zich zorgen over het gebruik van een publieke cloud als basis voor hun digitale transformatie. Zo vreest 69 procent van de respondenten mogelijk onderworpen te worden aan extraterritoriale wetten in zo'n cloud-omgeving: bijvoorbeeld als de gegevens buiten de EU worden opgeslagen. 68 procent maakt zich zorgen over een gebrek aan transparantie en controle over wat er met hun gegevens in de cloud gebeurt. Een vergelijkbaar percentage - 67 procent - vreest afhankelijkheid van cloudproviders waarvan het hoofdkantoor zich buiten het eigen rechtsgebied bevindt.

Bij het selecteren van een cloudprovider zijn de vier belangrijkste factoren waar organisaties zich op richten:

  • Identiteit, toegangsbeheer en encryptie (82%).
  • Isolatie van hun gevoelige gegevens in de cloud (81%).
  • Concurrerende kosten (69%).
  • Het hebben van lokale/regionale datacenters (66%).

Nederlandse zorgen

Het onderzoek bracht verschillende zorgen aan het licht bij de 70 Nederlandse organisaties die deel namen aan het onderzoek. Voorop staan de bezorgdheid over de afhankelijkheid van providers die zich buiten de jurisdicties van hun land/regio bevinden (71%) en mogelijke blootstelling aan extraterritoriale wetten, of de mogelijkheid van toegang tot gegevens door buitenlandse overheden (70%).

Organisaties geven prioriteit aan soevereiniteitsgerelateerde factoren bij het kiezen van cloudplatformproviders. Momenteel werkt bijna de helft van de Nederlandse organisaties aan hun cloudsoevereiniteitsstrategie. Daarbij geeft 24 procent aan dat dit momenteel in uitvoering is; 23 procent zegt dat dit op de planning staat voor de komende 12 maanden.

Welke cloud-omgeving

Op de vraag welke cloud-omgeving zij in de komende één tot drie jaar zullen gebruiken, noemt 38 procent van de organisaties een publieke of hybride cloud met lokale datacenters. 30 procent verwacht te gaan werken met een ‘on premise’ variant, in de cloud gehost door een van de hyperscalers. Slechts 11 procent is van plan uitsluitend te werken met cloudproviders die in hetzelfde rechtsgebied gevestigd zijn als de organisatie zelf.

48 procent van de organisaties in de publieke sector overweegt nu al cloudsoevereiniteit op te nemen in hun cloudstrategie of is van plan dit in de komende 12 maanden te doen. Ze zijn iets meer gedreven door compliance (76% versus 70% voor bedrijven) en door het waarborgen van immuniteit voor extraterritoriale toegang tot data (69% versus 64%). Organisaties uit de publieke sector verwachten ook meer datagerelateerde voordelen te halen uit de soevereine cloud dan bedrijven.

Benutten voordelen cloud

Het rapport stelt verder dat organisaties interesse tonen in cloudsoevereiniteit om de voordelen van de cloud te kunnen benutten, zoals betere samenwerking, meer gegevensuitwisseling, meer vertrouwen en innovatiekansen. 60 procent van de organisaties meent dat cloudsoevereiniteit het delen van gegevens met vertrouwde ecosysteempartners eenvoudiger maakt. 42 procent van de ondervraagde leidinggevenden denkt dat een vertrouwde interoperabele cloudservice hen kan helpen bij het schalen van nieuwe technologieën zoals 5G, AI (kunstmatige intelligentie) en IoT (Internet of Things)

“Soevereiniteit over de eigen toeleveringsketen en IT is een strategische kwestie geworden", ziet Ronald Walthaus, Cloud Lead bij Capgemini Invent in Nederland. "Voor organisaties die momenteel aarzelen om gebruik te maken van de cloud, is cloud-soevereiniteit een manier om er te komen. Soevereine cloud, waarin zij hun gegevens nog beter kunnen controleren en beschermen, wint dus over sectoren en grenzen heen aan belang. Met name voor de overheidssector zijn vertrouwen, transparantie, keuze en dataportabiliteit belangrijke prioriteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name overheden en overheidsinstanties soevereine cloud willen gebruiken of dit op zijn minst overwegen."

Bij het ontwikkelen van hun cloudstrategieën moeten organisaties - met name in het publieke domein - zich niet beperken tot compliance-vereisten, maar een holistische visie op hun gegevens ontwikkelen, vervolgt Walthaus. "Zo kunnen zij het potentieel van de soevereine cloud - zoals vertrouwen, samenwerking en innovatiebereidheid - ook voor gevoelige datagebieden benutten en een betere dienstverlening voor de burger tot stand brengen of concurrentievoordelen behalen in de diensten en producten naar klanten.”

Kijk hier voor het hele rapport.

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19