Hans Steeman - 10 februari 2023

Solo.io helpt bij veranderende bedrijfscultuur

Solo.io helpt bij veranderende bedrijfscultuur image

COVID kwam en veranderde het landschap van bedrijven. Van de ene op de andere dag veranderde de manier waarop medewerkers en klanten met de onderneming omgingen. Dit had grote gevolgen voor de bedrijfscultuur. Webwinkels werden populair, we gingen allemaal thuiswerken en fastfoodketens zagen het klantenbestand veranderen. Eerst kwam men binnen eten en ineens was de drive thru de main stream. De verbale communicatie aan de balie maakte plaats voor een app waar de bestellingen op ingevoerd werden.

De veranderingen betekenen veel voor de bedrijfsprocessen, van de ene op andere dag werd alles IT-gedreven en digitale business het uitgangspunt. De app heeft een centrale rol gekregen in business processen. Dit vereist schaalbaarheid en beveiliging. Solo.io helpt met zijn technologie de bedrijven bij het schalen en beveiligen. Want zoals marketingdirecteur Brian Gracely het zegt: “De praktijk heeft bewezen dat bedrijven die het snelste schalen en nieuwe technologie adapteren, die overleven in de huidige maatschappij. Onze oplossing heeft als doel alles toe te voegen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de verkeersgroei ongehinderd plaatsvindt, zodat de uitwisseling van data tussen elke applicatiefunctie vanaf het begin inherent veilig is.”

Solo.io biedt een open source "service mesh" om API's te beheren en bedrijven te helpen zich aan te passen aan grote bedrijfs- en marktveranderingen. Het helpt hen ook om hun cloudkosten te beheersen wanneer zij een multi-cloudstrategie volgen.

Istio is het toonaangevende service mesh-project. Het is echter ingewikkeld en kostbaar. Daarom werkten verschillende teams aan een nieuwe variant. Het resultaat: Ambient Mesh, een nieuwe open-sourcebijdrage aan het Istio-project dat een nieuw datavlak definieert. Zowel solo.io als Google leverden een significante bijdrage aan Istio en Ambient Mesh.

solo_io afbeelding hans steeman februari 2023 wk.jpg  

Door over te stappen van een sidecar proxy-per-pod-architectuur naar een proxy-per-node-architectuur, werden de CPU-kosten verlaagd, vereenvoudigde de operationele inspanning en verminderde het onderhoud. De wijziging maakt de mesh transparant voor applicaties en verbetert hun prestaties.

Eerder bood solo.io een API-gateway (GlooEdge) en een Istio-servicemesh (GlooMesh) aan. Tegenwoordig combineert het GlooPlatform de GlooGateway, GlooMesh en GlooNetwork om het servicemesh en API-platform te bieden voor Kubernetes, zero-trust microservices.

Door: Hans Steeman

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
ALSO CTV BW 06-06-2023 t/m 15-06-2023