Martijn Kregting - 13 april 2023

Britse telecomtoezichthouder wil diepgaand marktonderzoek naar AWS en Azure

De Britse telecomtoezichthouder Ofcom wil dat collega-instantie CMA (Competition and Markets Authority) zich gaat bemoeien met verder onderzoek naar mogelijk misbruik door Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) van hun dominante positie op de Britse markt voor cloud-diensten. Halverwege het eigen marktonderzoek concludeert Ofcom dat er duidelijke aanwijzigingen zijn voor dergelijk misbruik. Met de sterke groei van de markt voor cloud-diensten is dit volgens Ofcom een zorgelijke ontwikkeling.

Britse telecomtoezichthouder wil diepgaand marktonderzoek naar AWS en Azure image

Cloud computing is cruciaal geworden voor veel bedrijven – waaronder telecombedrijven, omroepen en organisaties in de publieke sector – en heeft de manier veranderd waarop zij diensten leveren waarop organisaties en mensen vertrouwen, aldus Ofcom. In oktober 2022 is Ofcom daarom op basis van de Enterprise Act 2002 een onderzoek gestart naar cloudinfrastructuurdiensten in het VK om te beoordelen hoe goed deze markt werkt.

Dominante marktpositie hyperscalers

De instantie heeft de concurrentiekracht en eventuele kenmerken onderzocht die de innovatie en groei in deze sector zouden kunnen beperken door het moeilijk te maken voor andere cloudaanbieders om de markt te betreden of voor kleinere bedrijven om uit te breiden. AWS en Azure zouden allebei rond de 30-35 procent marktaandeel hebben, met nog eens 5-10 procent voor Google Cloud. Het overgrote deel van gebruikers van cloud-diensten is klant van een of meer van deze hyperscalers.

Omdat de cloudsector nog steeds in ontwikkeling is, hebben we gekeken naar hoe de markt vandaag werkt en hoe we verwachten dat deze zich in de toekomst zal ontwikkelen', schrijft Ofcom nu in een persbericht. 'We hebben ernaar gestreefd om potentiële concurrentieproblemen vroegtijdig te identificeren om te voorkomen dat deze ingebed raken naarmate de markt volwassener wordt.' Het marktonderzoek heeft voorlopige kenmerken en werkwijzen geïdentificeerd die het voor klanten moeilijker maken om over te stappen en meerdere cloudleveranciers te gebruiken. De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de praktijken van Amazon en Microsoft vanwege hun marktpositie.'

Cloudmarkt VK
Marktaandelen aanbieders cloud-diensten VK. Bron: Ofcom.

Aanleiding tot bezorgdheid

Terwijl concurrerende marktkrachten voordelen opleveren voor klanten – vooral waar aanbieders concurreren om nieuwe klanten aan te trekken – in de vorm van innovatieve producten en kortingen, geven andere kenmerken van de markt aanleiding tot bezorgdheid:

  • Uitgangskosten. Dit zijn de kosten die klanten betalen om hun gegevens uit een cloud over te zetten en de hyperscalers hanteren aanzienlijk hogere tarieven dan andere providers. De kosten van uitstapkosten kunnen klanten ervan weerhouden diensten van meer dan één cloudprovider te gebruiken of over te stappen naar een andere provider.
  • Technische beperkingen op interoperabiliteit. Deze worden opgelegd door de toonaangevende bedrijven die voorkomen dat sommige van hun diensten effectief samenwerken met diensten van andere aanbieders. Dit betekent dat klanten extra moeite moeten doen om hun gegevens en applicaties opnieuw te configureren om in verschillende clouds te werken.
  • Klantenkortingen. Deze kunnen klanten ten goede komen door hun kosten te verlagen, maar de manier waarop deze kortingen zijn gestructureerd, kan klanten ertoe aanzetten om één enkele hyperscaler te gebruiken voor alle of de meeste van hun cloudbehoeften, zelfs als er alternatieven van betere kwaliteit beschikbaar zijn.

Deze marktkenmerken kunnen het voor sommige bestaande klanten moeilijk maken om met hun aanbieder een goede deal te sluiten. Er zijn aanwijzingen dat dit al schade aanricht, met aanwijzingen dat cloudklanten te maken krijgen met aanzienlijke prijsstijgingen wanneer ze hun contract willen verlengen.

Bovendien maken sommige klanten zich volgens Ofcom zorgen over hun vermogen om over te stappen en gebruik te maken van meerdere providers, omdat dit hun vermogen beperkt om diensten van de beste kwaliteit te mixen en matchen tussen verschillende providers. Hoge winstgevendheid voor de marktleider AWS en een substantiële consistente groei van de winst van Microsoft geven aan dat er grenzen zijn aan het algehele concurrentieniveau.

Concurrentiebeperking

Ofcom vreest dat beperkingen op het vermogen van klanten om meer dan één provider te gebruiken het voor kleinere cloudproviders moeilijker zou kunnen maken om opdrachten binnen te halen en te concurreren met de marktleiders. De inkomsten zijn al geconcentreerd bij een paar spelers en het risico bestaat dat de kenmerken die we hebben geïdentificeerd ertoe kunnen leiden dat de markt zich verder concentreert op de marktleiders.

Genoeg reden voor de telecomtoezichthouder om de markt voor cloudinfrastructuur door te verwijzen naar de CMA om een marktonderzoek uit te voeren. Dit zou de CMA in staat stellen de aard en omvang van belemmeringen verder te onderzoeken en na te gaan of er interventies zijn die de werking van de markt voor klanten en uiteindelijk Britse consumenten kunnen verbeteren.

'Het maken van een referentie voor marktonderzoek zou een belangrijke stap zijn voor Ofcom om te nemen. Ons voorstel weerspiegelt het belang van cloud computing voor Britse consumenten en bedrijven, de grote zorgen die we hebben over de markt voor cloudinfrastructuur en onze mening dat de CMA het best geplaatst is om verder onderzoek te doen. We zullen gedurende de tweede helft van het onderzoek nauw blijven samenwerken met de CMA.'

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024