Martijn Kregting - 25 mei 2023

‘Generatieve AI speelt transformatieve rol in gezondheidszorg’

Generatieve AI kan een transformatieve rol spelen in de gezondheidszorg. Dat stelt IT-dienstverlener Accenture op basis van twee recente rapporten over de technologie. Generatieve AI - kunstmatige intelligentie die zelf iets nieuws kan creëren - verlicht de werkdruk van zorgprofessionals en verbetert de patiëntenzorg. ChatGPT (OpenAI), DALL-e (eveneens van OpenAI) en Bard (Google) zijn momenteel de bekendste exponenten van generatieve AI.

‘Generatieve AI speelt transformatieve rol in gezondheidszorg’ image

Accenture's 'Technology Vision 2023' en het rapport ‘A new era of generative AI for everyone’ tonen volgens de IT-dienstverlener aan dat taalgerichte AI-systemen ingrijpende veranderingen teweeg kunnen brengen in alle sectoren, inclusief de gezondheidszorg. Daarmee kunnen de bekende uitdagingen in de zorg aangepakt worden: steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen, een tekort aan personeel en oplopende kosten door meer, duurdere behandelingen.

Generatieve AI grote stimulans

Volgens Accenture zien dan ook bijna alle leidinggevenden in de gezondheidszorg (98%) en bij zorgverzekeraars (89%) generatieve AI als een stimulans voor menselijke creativiteit en productiviteit. En dat is hard nodig, want stakeholders in de zorgsector moeten hard werken aan om tekorten aan zorgverleners en overbelasting van medewerkers tegen te gaan. Om dit te ondersteunen, moeten technologie en menselijke expertise samengebracht worden voor een radicale herziening, aldus Accenture.

Generatieve AI kan tot 40 procent van de werkuren in de gezondheidszorg ondersteunen, schetst de IT-dienstverlener. Door bijvoorbeeld administratieve taken over te nemen, zorgt generatieve AI voor een aanzienlijke verlichting van de werkdruk van zorgprofessionals, waardoor die zich op hun kerntaken kunnen richten. Het benutten van het volle potentieel van generatieve AI vereist een sterke digitale basis en investeringen in talent.

Mensen centraal

Bij de implementatie van generatieve AI in de gezondheidszorg zijn ervaring en expertise van mensen wel van cruciaal belang. Behalve in technologie, moeten investeringen van zorgaanbieders en -verzekeraars zich richten op het versterken van vaardigheden en het uitbreiden van de organisatorische capaciteit. Voorbeelden hiervan: 50 procent van de gezondheidsorganisaties is van plan ChatGPT te gebruiken voor educatieve doeleinden, en meer dan de helft (52%) heeft pilotprojecten gepland voor 2023.

"Menselijke expertise is de sleutel bij de integratie van generatieve AI in de gezondheidszorg”, stelt Rob Knigge, Lead Health & Public Services bij Accenture Nederland. “We begeleiden zorgverleners tijdens deze snelle technologische verandering om een toegankelijkere gezondheidszorg, verbeterde patiëntervaringen en betere behandelresultaten te realiseren."

Vier AI-trends

Volgens het in april gepubliceerde Accenture-rapport 'When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality' zijn er vier AI-trends die de komende jaren de fysieke en digitale wereld dichter bij elkaar brengen en voor grote veranderingen kunnen zorgen in hoe organisaties en mensen werken:

  • Generatieve AI: AI ondersteunt de mens als copiloot, creatieve partner of adviseur. Bijna alle leidinggevenden zien dat generatieve AI creativiteit en innovatie aanwakkert (98%) en een tijdperk van enterprise intelligence inluidt (95%).
  • Digitale identiteit: het is noodzakelijk om digitale gebruikers en middelen te authenticeren om goed te kunnen functioneren in zowel de digitale als fysieke wereld. Volgens 85% van de leidinggevenden is dit niet alleen een technische kwestie, maar ook strategische noodzaak.
  • Mijn data, jouw data, onze data: AI kan niet optimaal functioneren als organisaties geen grip op hun data hebben. Daarom moeten bedrijven datasilo's afbreken en hun dataomgeving moderniseren. Voor 90 procent van de leidinggevenden is data dan ook bepalend voor hun concurrentievoordeel.
  • De eeuwige grens: de interactie tussen wetenschap en technologie gaat steeds sneller en heeft een versterkend effect; de ene ontwikkeling versnelt de andere. Volgens 75 procent van de respondenten kan dit ons helpen de grote wereldwijde uitdagingen op te lossen.

Lees ook ons interview met Roy Ikink, managing Director en Technology Lead van Accenture Nederland, over de impact van generatieve AI.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Dutch IT Partner Day 11 juni2024