Wouter Hoeffnagel - 12 januari 2024

Zijn organisaties in 2024 in staat AI volledig te omarmen?

Slechts 14% van de organisaties heeft alles op orde om met AI aan de slag te gaan, blijkt uit de Cisco AI Readiness Index. Voor 2024 blijft dan ook de vraag of organisaties in staat zijn om AI volledig te omarmen in 2024. Of zullen ze achterblijven? Cisco’s Chief Strategy Officer Liz Centoni, schetst vijf AI trends voor 2024.

Zijn organisaties in 2024 in staat AI volledig te omarmen? image

Technologie boekte altijd al snel vooruitgang. De afgelopen jaar maakte de ontwikkeling echter een enorme sprong, vooral op het gebied van AI en Generative AI. Zulke baanbrekende ontwikkelingen komen meestal slechts een keer per generatie voor. AI transformeert sectoren, onze bedrijfsvoering en ook carrières. En daar zijn we nog niet klaar voor.

GenAI zal snel zijn weg vinden naar het bedrijfsleven

Natural Language Interfaces (NLIs), aangedreven door GenAI, staan op het punt de norm te worden in meer dan de helft van alle nieuwe producten tegen het einde van 2024. Dat zal niet alleen de gebruikservaring verbeteren, maar ook leiden tot gepersonaliseerde, geïntegreerde B2B-oplossingen. GenAI maakt sterkere API’s, interfaces en diensten mogelijk om nieuwe gegevens en inzichten in verschillende sectoren te brengen. Gespecialiseerde AI-modellen zorgen ook voor nauwkeurigere resultaten.

Ethisch gebruik van AI begint met duidelijke regulering

Volgens de AI Readiness Index beschikt 76% van de organisaties nog niet over een duidelijk AI-beleid, wat hen blootstelt aan risico’s. Voorlopig is er een enigszins stilzwijgend akkoord voor zelfregulering om de potentiële gevaren van AI te beperken. Echter, voor zaken als de bescherming van intellectueel eigendom is meer nuance nodig, bijvoorbeeld bij het gebruik van stukjes originele kunst in nieuwe digitale creaties.

De recente EU Data Act geeft consumenten alvast meer houvast en controle over hun gegevens. Omdat de beschikbaarheid van publieke gegevens afneemt, verwachten we dat bedrijven na 2026 steeds meer gebruik zullen maken van synthetische data. Organisaties moeten dan wel opletten voor foute uitkomsten en Large Language Models (LLM’s) goed trainen om onbedoelde resultaten te vermijden. 2024 wordt dus ook het jaar van duidelijke richtlijnen voor verantwoord intern gebruik van AI. En tot techbedrijven geloofwaardig kunnen aantonen dat ze betrouwbaar zijn, kunnen we ook meer regulering door overheden verwachten.

De gevaren van AI: fight fire with fire

Parallel zien we ook het bewustzijn over de risico’s en gevaren van AI toenemen. Door AI-gegenereerde desinformatie, oplichting (scams) en fraude komen snel op ons af. Op het dark web wordt AI al als aanvalstool gebruikt. De G7 maakte gelukkig al werk van een code of conduct om waakzaam te zijn voor deze risico’s en dat deed ook het Witte Huis. Het EP keurde in december een vertrouwenskader voor AI goed.

Bedrijven en overheden werken dus hand in hand en investeren in risicodetectie en -beperking, waarbij ze ook gebruikmaken van AI: fight fire with fire. Nieuwe, inclusieve AI zal moeten helpen bij het bestrijden van deepfakes, social media bots, gekloonde stemmen en andere vormen van misleiding. Toch moeten consumenten extra voorzichtig zijn om hun identiteit, spaargeld en krediet te beschermen.

De paradox van AI en duurzaamheid

Om de impact van AI op klimaatverandering te verkleinen, kiezen bedrijven dit jaar voor compactere AI-modellen met minder lagen en filters. Dat stelt ze in staat om minder energie te verbruiken in vergelijking met algemene systemen. Zulke modellen zijn getraind met minder maar veel gerichtere data, terwijl deep learning veel grotere hoeveelheden data moet verwerken. Ook zal het stijgende gebruik van netwerktechnologie in de energiebranche voor meer efficiëntie zorgen. Door de energietransmissie slimmer te maken, kunnen we meer automatiseren en energie beter aanpassen aan het daadwerkelijke verbruik.

Quantum: back to the future

Ten slotte staat 2024 ook in het teken van quantumtechnologie. Post-quantum cryptografie (PQC) zal nog voordat het gestandaardiseerd wordt, de norm worden om ons tegen toekomstige quantumaanvallen te beschermen. Zoekmachines, besturingssystemen en bibliotheken zullen PQC ook steeds meer integreren, waardoor we vandaag beveiligen wat in de toekomst retroactief kan worden aangevallen.

Ook quantum networking zal terrein winnen. Voor communicatie en samenwerking tussen quantumcomputers over vier tot vijf jaar is een kwantuminternet nodig. Naast het cryptografieprotocol PQC zullen we in 2024 nog meer onderzoek zien naar quantum key distribution (QKD), een protocol voor veilige quantumcommunicatie. We verwachten dat overheden de investeringen zullen opvoeren; het VK heeft bijvoorbeeld al 2,5 miljard pond gereserveerd dit jaar met zijn Plan for Quantum.

Liz Centoni is positief: “AI is nu overal aanwezig. We moeten natuurlijk snel duidelijkheid scheppen over wat AI wel en niet kan doen en de voordelen maximaal benutten. Het is een spannende tijd, maar ik kijk vooral met een gevoel van optimisme en verwondering naar het komende jaar. Vertrouwen is het sleutelwoord en een onmisbare schakel in het duurzame succes van technologie en dus ook AI. Wat goed is voor de wereld, is ook goed voor bedrijven.”

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V3