Redactie - 02 november 2012

Interview Ventus: Een IT-project is altijd een business-project


Meer drijft de business IT. De CIO moet daarom belangrijker worden, en lead from the front. Meer leider dan volger. Dit is de boodschap tijdens Gartner Symposium/ITXpo. In Nederland helpt Ventus CIO’s en IT managers bij diverse IT-gerelateerde problemen. Meer dan ooit is daarbij vraag naar onafhankelijke vakmanschap en expertise. Investeringen in IT moeten leiden tot concrete resultaten en binnen de organisatie verantwoord kunnen worden. 

Het gaat goed met Ventus. Deze Nederlandse dienstverlener wordt in toenemende mate gevraagd de implementatie te verzorgen van complexe IT trajecten. “Vanaf het najaar van 2011 zien we een duidelijke opleving. De trend is dat organisaties weer bezig zijn met het implementeren van vernieuwing”, aldus algemeen directeur Flip Houtman. “Voor een deel heeft dat te maken met achterstallig onderhoud, en vooruit geschoven investeringen uit de periode 2009-2010. Maar wat tegelijkertijd meespeelt is dat organisaties innovatie willen faciliteren met hun IT-omgeving.” 

Ventus speelt daar strategisch op in met een eigen visie. “We hebben onze focus bewust gelegd op een beperkt aantal klanten. We richten onze dienstverlening op de partijen die met deze vernieuwing bezig zijn. Daar gaan we dichter bovenop zitten, we willen echt met ze in gesprek komen over hun vragen en behoeften. Het zijn klanten waar onze vakgebieden –projectmanagement, servicemanagement en architectuur en governance- goed tot hun recht komen.” Zijn collega Edwin Koose, senior business consultant, vult aan: “Bij die partijen is duidelijk behoefte aan vakmanschap, deze organisaties hebben gerichte expertise nodig. Wij gaan uit van deze expertise, dat willen we effectief inzetten, bij klanten die er behoefte aan hebben en het waarderen. Dat zijn vaak partijen waar we al langer rondlopen, bij sommige klanten zitten we al vijftien jaar. Het zijn organisaties die daadwerkelijk bezig zijn met verandering en de implementatie daarvan.” 

Ondernemers 
Houtman: “Ventus bestaat uit ondernemers, en in de dienstverlening die we aanbieden zijn we dan ook in staat om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Dit betekent dat we niet alleen praten over de technologie, maar eerst over de vraag waarom een bedrijf iets wil doen met IT, over wat het de onderneming oplevert. We beschouwen een IT-project altijd als een business project.” “Dat blijken onze klanten enorm te waarderen”, aldus Koose, daarom komen zij ook steeds weer bij ons terug. Zo ontstaan langdurige relaties die je verder kunt uitbouwen. Op een gegeven moment ontstaat een situatie waarin er vertrouwen ontstaat, en dat vertrouwen breidt zich vervolgens weer verder uit.”

Houtman: “We ontzorgen ondernemers met onze expertise. We onderzoeken altijd waarom klanten bij ons terecht komen, en daaruit blijkt dat het meestal gaat om onze expertise en het vertrouwen dat het gewenste resultaat wordt behaald. En natuurlijk spelen bewezen resultaten een rol, steeds waarmaken wat je zegt. Dat is uiteindelijk wel waar het op neerkomt.” 

Koose: “Doordat we zo dicht op de klant zitten hebben we de afgelopen tijd het zogenoemde Project Based Offer (PBO’s) geïntroduceerd. Hiermee kunnen we op basis van de klantsituatie die we goed kennen, of kunnen vergelijken met een andere organisatie, een offerte sturen die al een volledig projectplan omvat, met aanpak, scope, tijdlijn èn de resultaten waarop we meten. We merken dat daar grote behoefte aan is. Mensen willen oplossingen, ze willen weten wat we gaan doen, en ze willen zekerheid.” 

Zekerheid
Die behoefte aan zekerheid is volgens Ventus een belangrijke trend in de markt. Houtman: “Bedrijven geven een bepaald bedrag uit aan een IT-project, maar ze willen wel weten wat ze daarvoor terugkrijgen. Met name net onder het enterprise-segment speelt die vraag, ze moeten tenslotte hun uitgaven kunnen verantwoorden en risico´s zoveel mogelijk afdekken. Ze kunnen hun budget maar een keer besteden. Vroeger kwam het voor dat men daar makkelijker mee omging, maar dat is volledig veranderd.”

“Je moet dus goed met de klanten in gesprek over wat ze nu willen. Dat moet je helder krijgen, je moet inzichtelijk maken wat je zelf gaat doen. Daar is vooraf een goed inhoudelijke discussie voor nodig. Dat gebeurde vijf jaar geleden veel minder, dat is een duidelijke verandering.” Koose: “Bovendien weten klanten veel beter wat ze willen. Zij bepalen zelf met welke leverancier ze willen werken. Je moet de denkkracht van de klant en het inzicht dat ze hebben in de markt niet onderschatten. Dat komt op een steeds hoger niveau. In de niet aanbestede opdrachten waar we helpen met de uitvoering zien we dat klanten een goed beeld hebben van wat ze nodig hebben.”

“Informatie is heel eenvoudig beschikbaar, er is enorm veel uitwisseling van onderlinge kennis, ook in netwerkplatforms. Mensen vormen zich daarmee een beeld van wat zij vinden dat bij en organisatie past. Ze gaan het daarom ook steeds vervelender vinden om door leveranciers te worden benaderd met alweer een oplossing, want ze weten wel wat ze willen. Wij praten daarom met hen op strategisch niveau over hun behoefte.” 

Specialistische kennis 
Houtman: “Klanten hebben vooral behoefte aan specialistische kennis. Daarom zijn we een goede match. We worden altijd gevraagd voor zaken waarvan ze zien dat we er ervaring mee hebben. Wanneer ze zien dat we veel projecten rond collaboration en social media hebben gedaan vragen ze ons daarvoor. Collega´s die veel met uitwijk en business continuïteit hebben gedaan krijgen daar veel vragen over. Met name voor BCDR (Business Continuity and Disaster Recovery) speken we overigens met de klant af dat het discreet gaat. Niemand wil op LinkedIn zien dat we met hun BCDR bezig zijn. Dat wordt gewaardeerd, je kiest voor gezamenlijke betrokkenheid. “ 

Klanten hebben verschillende behoeften op het gebied van advisering. Houtman: “Voor een grote Chinese beursgenoteerde onderneming begeleiden we de fusie met een Nederlands bedrijf. Daar bestaat grote behoefte de IT-systemen bij elkaar te brengen, en willen ze kunnen beschikken over de managementinformatie die een beursgenoteerde onderneming nodig heeft. Wij managen dat. We leveren niet de pakketten, maar begeleiden hen wel. Ook die opdracht is binnengekomen door aanbevelingen, net zo als de opdracht die we nu doen bij een grote distributeur waar we bezig zijn met de professionalisering van de IT-organisatie.

Een ander goed voorbeeld van dat groeiende vertrouwen is bijvoorbeeld het intern vervullen van de functie van informatiemanager, waar vervolgens weer nieuwe opdrachten uit komen. Hier geven we invulling aan een aantal harde IT-projecten. Dankzij dat vertrouwen krijgen we daar zelfs ad interim managementrollen.”

“Ook zien we veel vernieuwing van infrastructuur en vernieuwing van het applicatielandschap. Bij een telecombedrijf zijn we bezig met de infrastructuur, bij een ministerie met het vernieuwen van applicatielandschap. Daar verzorgen we het projectmanagement.” 

Onafhankelijk
Zeker zo belangrijk blijkt onafhankelijkheid te zijn. Door de voortdurende consolidatie in de Nederlandse markt blijven er steeds minder onafhankelijke dienstverleners over. En juist die onafhankelijkheid wordt steeds meer gevraagd door klanten. Koose: “Een toenemende trend is dat de grote leveranciers niet meer regeren. Omdat de klant steeds mondiger wordt zien we dat we steeds vaker gevraagd worden voor het auditen van hun werk. Klanten willen weten of het allemaal wel klopt. Ze willen audits en onafhankelijk advies.” 

“Dat is een belangrijke verandering, want organisaties namen een aantal jaren geleden van grote adviesbureaus zonder meer aan wat ze vertelden. Dat is niet meer zo. Ook vanuit de overheid zien we dat er meer druk wordt gezet op de leveranciers, ze worden beter in de gaten gehouden. Dat is een goede ontwikkeling. Sommige leveranciers hebben ook moeite om het intern te organiseren en hebben daarom soms moeite met de executie. En dat wordt door klanten niet meer geaccepteerd.”

   

SLTN Vierkant Cloudian BW - week 11/12-2023
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER