Anne van den Berg - 13 oktober 2023

Axians: 'Duurzaam ondernemen begint bij inzicht in het IT-ecosysteem'

1 januari 2024 gaat de CSRD-wetgeving van kracht, waardoor veel organisaties verplicht worden om een veel nauwkeurige rapportage te leveren over duurzaamheid. Axians verwacht dat klanten niet alleen bewust worden van hun emissies en voetprint, maar ook concreet duurzamer willen opereren. Gelukkig bieden Axians en haar partners tools aan om te berekenen hoe klanten duurzame keuzes kunnen maken.

Axians: 'Duurzaam ondernemen begint bij inzicht in het IT-ecosysteem' image

Hoe maken we onze organisatie duurzamer, wetende dat we onderdeel zijn van een hele keten van leveranciers, partners en klanten? Dat is de centrale vraag die Axians wil beantwoorden en niet zonder reden. Ze kregen veel vragen van klanten die vanuit het oogpunt van IT aan de slag willen met duurzaamheid. Daarom behaalde Axians zelf al de hoogste kwalificatie op de CO2-prestatieladder.

Niet meer de latest and greatest
De bewustwording over duurzaamheid groeit, vertelt Dennis Duwel, business development en innovatie manager bij Axians. “Vroeger wilde iedereen de latest and greatest technologie. Nu willen ze die technologie nog steeds wel, maar duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dus als het net wat minder snel is maar toch voldoet toch aan de wensen en eisen én het is duurzamer, dan is het ook goed. Dat bewustzijn komt langzaam meer op.”

Waarschijnlijk groeit dat bewustzijn de komende tijd sneller, vertelt Chera van Asperen, Client Manager Cloud Solutions bij Axians. “Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe CSRD-richtlijn van kracht, waarbij bedrijven over steeds meer onderdelen moeten rapporteren over de impact op het milieu. Met de komst van deze verplichting gaat het er niet meer om wat bedrijven kunnen doen op het gebied van duurzaamheid, maar wat zij moeten doen. Ik verwacht dat die wetgeving bedrijven stimuleert om beleid te creëren en concrete invulling te geven hieraan.”

Een tool van de overheid
Een concreet voorbeeld waar organisaties meer op moeten rapporteren is bijvoorbeeld de werkgebonden personeelsmobiliteit, vertelt Van Asperen. “Na het thuiswerken door covid gaan mensen nu toch vaker weer naar kantoor, waardoor er weer veel files zijn. Vanaf januari is voor bedrijven vanaf honderd medewerkers een verplichting om daarop te rapporteren. Dit heeft impact op ruim 8.000 bedrijven In Nederland, bedrijven worden dus uitgedaagd om hun beleid aan te passen. En te kijken naar technologie die hen daarin beter kan ondersteunen.”

Volgens Chera biedt de maatregel ook kansen: bedrijven geven hun woonwerkverkeer op in vervoersmiddel en kilometers, en de overheid berekent zelf op basis van deze gegevens de emissie. Die inzichten krijgen bedrijven er dus gratis bij en die helpen vervolgens bij het aanpassen van hun beleid. Hierdoor wordt het tastbaar, vertelt Duwel, en dat is nodig: “Veel organisaties kwamen heel lang weg met duurzaam en dus elektrisch rijden of groene stroom. Maar je ziet nu dat duurzaamheid echt urgent wordt en organisaties beleid gaan creëren. Het is dus mooi als dat tastbaar wordt gemaakt, want pas dan weet je welke stappen je kunt zetten.”

De hele keten in kaart brengen
Tastbaar maken is onder andere de hele keten in kaart brengen om te weten welke leveranciers en partners zijn betrokken, vertelt Duwel. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lifecycle van switches of wifi-access points, dan zie je dat de grondstoffen worden gedolven, dan getransporteerd naar de fabriek, daar in elkaar gezet wordt, dan gestuurd wordt naar de klant die het vijf tot zeven jaar gebruikt en dan wordt het verkocht aan de ijzerboer.”

“Als we het hele proces opbreken, dan maken we de impact per stap inzichtelijk. Wat kunnen wij dan doen als service integrator om niet een lineaire keten te creëren, maar een circulaire? Wij hebben contact met alle leveranciers, dus hoe kunnen wij de keten ombuigen naar een circulaire economie? Bijvoorbeeld door producten weer terug te nemen van de klant om die vervolgens weer terug te geven aan de leverancier.”

Een tool van Axians
Door de producten weer terug te leveren aan de leverancier die vervolgens alle data verwijdert van het apparaat, kan de oplossing een tweede leven hebben. Of het product kan ontmanteld worden zodat alle resources terug in de keten komen om nieuwe producten te ontwikkelen. “Door de hele keten in kaart te brengen, weten we welke stap welke impact heeft en wat we kunnen doen om de CO2-uitstoot te verminderen”, aldus Duwel.

Om klanten te helpen met het kiezen van milieubewuste producten en oplossingen, heeft Axians GreenPlus ontwikkeld. Met deze calculator weten klanten waarvoor ze kiezen. “Hiermee kunnen klanten zien hoeveel ze bijvoorbeeld besparen in CO2 als ze een remanufactured product afnemen in plaats van een volledig nieuw product. Als je meer informatie hebt, kan je slimmere beslissingen nemen.”

De simpelste stap
Als voorbeeld benoemt hij energieverbruik: “Dat is de meest makkelijke om mee te beginnen en dat is waar we zelf ook mee bezig zijn. Ik pak altijd het voorbeeld van een simpel access point. Als die 80 watt per uur gebruikt omdat hij een slaapmodus heeft, dan is het voor één access point niet zo interessant om die uit te zetten, maar als je er 50 hebt, die 365 dagen in slaapmodus staan, dan is dat ook gunstig voor de TCO-berekening.”

Tegelijkertijd, vertelt hij, is het natuurlijk wel belangrijk om je te realiseren of een access point kritische processen ondersteunt in de organisatie. “We kunnen wel duurzame keuzes maken, maar als je een proces verstoort binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld omdat je een access point nog moest opstarten, dan is dat een heel ander gesprek.” Met andere woorden: wat je ook kiest, bewustwording over de alternatieven die je hebt is cruciaal.

Grote vendoren pakken hun maatschappelijke rol
Axians brengt daarom de alternatieven in kaart samen met partners en toeleveranciers in de keten. Van Asperen gaat verder: “Je ziet dat alle grote vendoren snappen dat ze een maatschappelijke rol hebben, omdat zij wereldwijd een bepaald aandeel in het verbruik en impact hebben. Zij zeggen dat en wij ondersteunen dat je moet samenwerken in ecosysteem en met leveranciers die ook die verantwoordelijkheid voelen.”

Van Asperen: “Je scope 1- en 2-emissies, dus je directe emissies en indirecte emissies van aangekochte energie, zijn eenvoudiger, maar scope 3 gaat over de waardeketen, die is het moeilijkst. Dat is voor ons ook nog steeds een reis, maar daarom is het belangrijk dat je de samenwerkt met toeleveranciers en bijvoorbeeld dienstverleners als Microsoft die helpen om die hele keten inzichtelijk te maken, beleid te voeren en duurzaam bezig te zijn.”

Een tool van Microsoft
Net zoals Axians tooling heeft ontwikkeld om klanten te helpen duurzame keuzes te maken, bieden ook grote vendoren dit soort oplossingen aan, vertelt Van Asperen. “Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ook Microsoft tooling biedt om je CO2 impact van je cloud gebruik te meten en inzichtelijk te maken waar je CO2-besparingen kan doorvoeren. Maar het ene bedrijf is in die besparingen verder dan het andere. Voor het MKB is het nog best een grote uitdaging. Zelfs al ben je als bedrijf niet verplicht om hierop te rapporteren, toch kan het handig zijn om je gegevens hieraan te koppelen, omdat het jou als bedrijf inzicht geeft in hoe duurzaam je bent in je IT-gebruik.”

Duwel bevestigt dat: “Bij overheden werken medewerkers die zich veertig uur per week puur bezighouden met duurzaamheid. Bij kleinere organisaties is dat vaak een rol die parttime wordt ingevuld door een directeur. Ik denk wel dat komend jaar een versnelling komt op bewustwording van de impact die IT heeft op het milieu. We zijn nog maar een kleine schakel in het hele proces, maar IT wordt alleen maar groter. Daarom is het goed als we nu al bewustwording creëren.”

Auteur: Anne van den Berg